Fylkets sprekeste kommune, feiring på Loftet i Selva 17/3.