Fra i dag, 27. august er fysioterapeuten også lokalisert i sokkelen på rådhuset, hvor han har fått "nytt midlertidig lokale" inntil nytt Helse- og omsorgssenter blir ferdigstilt.

Alle brukere ønskes velkommen hit!