Du kan få fysioterapi dersom du har nedsatt fysisk funksjon, har plager i muskel- og skjelettsystemet. Ut ifra kartleggingen av din funksjon, vil fysioterapeuten i samarbeid med deg velge riktig tiltak og behandlingsforløp som passer deg. Dette kan bestå av funksjonell trening av styrke og balanse – individuelt eller i gruppe, behandling og/eller trening på hverdagslige aktiviteter som er viktige for deg. I tillegg er rådgivning og veiledning en sentral del av fysioterapioppfølgningen, som du og pårørende kan benytte dere av. Målet er at du kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse.

Fra 01.01.18 kan du oppsøke fysioterapeut som har trygdeavtale uten å måtte gå via fastlegen. Man betaler en egenandel på behandlingen og har en egen frikortordning, egenandelstak 2, som i 2018 ligger på 2025 kr. Unntaket for dette er brukere under 16 år og de med godkjent yrkesskade av NAV. Dersom man ikke kommer seg til og fra behandling på egen hånd som følge av nedsatt funksjon eller av trafikale årsaker kan fysioterapeuten rekvirere drosje. Da betaler du en egenandel pr. reise som inngår i egenandelstak 1 (det samme som hos legen/medisiner på blåresept).

Ventetid på fysikalsk behandling kan variere, og det prioriteres ut fra fastlagte kriterier hvem som får time først.

Fysioterapeuten har lokaler i 1 etg. på Agdenes rådhus
Fysioterapeut Bård Røstad
Tlf: 72 49 22 58
E-post: bard.rostad@agdenes.kommune.no