Gebyrer for jordlovs- og konsesjonslovssaker

Med hjemmel i § 2 i Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker av 14. desember 2011 er følgende gebyrsatser vedtatt:

Deling etter jordloven: Kr. 2 000,-
Konsesjon:                     Kr. 5 000,-

Satsene gjøres gjeldende fra 01.02.2019 inntil nye satser blir vedtatt.