Fire kommuner skal bli til en og for alle ansatte betyr dette mange nye kolleger, nye muligheter som åpner seg og en spennende framtid. For å gi faglig påfyll i sammenslåingsprosessen og bli kjent med hverandre på tvers av kommunegrenser, arrangeres det Go’fotsamlinger for ansatte. Det handler om å spille hverandre god, som Nils Arne Eggen ville sagt det. Samlingene har fokus på hverandres go’føtter og et felles verdigrunnlag Orkland skal bygges på. Go’fotsamlingene arrangeres enhetsvis.
Det blir laget noen filmer for å presentere noen avdelinger og filmen fra Lensvik barnehage ser du her.