Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag utvides til hele Trøndelag og
kommer til Agdenes kommune 18.oktober!

- En liten halvtimes innsats fra deg kan gi mange mennesker et bedre liv!

  • I oktober inviteres 260 000 trøndere i sør til å bli med i HUNT - Helseundersøkelsen i Trøndelag. Fra 14. til 18. oktober, får alle mellom 18-75 år en SMS med invitasjon og lenke til spørreundersøkelsen. Innbyggere som er 76 år og eldre får invitasjon i posten sammen med undersøkelsen på papir.
  • I Agdenes kommune blir SMS med invitasjon til å delta sendt ut 18.oktober. Brev i posten til 76år+ kommer i samme uke.
  • Spørreskjemaet tar maks en halvtime å svare på. Det er en halvtime som kan bidra til viktig helseforskning og bedre folkehelsearbeid der du bor.

HUNT er godt kjent for nordtrønderne. 140 000 nordtrøndere har deltatt på fire HUNT-undersøkelser siden 1984 – og slik bidratt til å skape en av verdens mest betydningsfulle samlinger av helsedata om en befolkning. Det pågår en omfattende forskningsaktivitet på helse, medisinsk behandling og forebygging av sykdommer på HUNT-dataene.