Dersom du har kortvarig behov for et hjelpemiddel, kan du låne dette fra Kommunalt hjelpemiddellager.
Du kan for eksempel låne krykker, rullestol, toalett-forhøyer m.m.
Hjelpemidlene kan i utgangspunktet lånes i 3 måneder, men ved behov kan lånet forlenges til maks 2 år.

Dersom du har varig behov for hjelpemiddel må det søkes om dette til NAV Hjelpemiddelsentral.
Du kan få hjelp til å søke enten av Fysio- og ergoterapitjenesten,
Inntaksteamet eller Hjemmetjenesten.