Agdenes kommune leier ut jaktretten i Steinsdalen,

og ønsker med dette å innhente tilbud på fellingstillatelse på 4 hjorter(1 voksen bukk, 2 koller og 1 kalv) og 1 elgkalv.


Skriftlig bud sendes i lukket konvolutt merket «Jakt-19» til:

Agdenes kommune
Harald Grønningens vei 10
7316 LENSVIK

 

innen 23. august 2019.

 

Fullstendig jaktlag bes oppgitt i budet, jaktlaget må også dokumentere tilgang til godkjent ettersøkshund.
Eventuelle spørsmål rettes Agdenes kommune på tlf. 72 49 22 32.