I møte i Fellesnemnda 13.06.2019 ble det vedtatt å legge følgende forskrift ut til høring:

Forskrift for vann- og avløpsgebyr Orkland kommune

Gebyrregulativ for vann- og avløpsgebyr vil bli vedtatt i løpet av høsten 2019.

Frist for å levere høringssvar er 01.09.2019. Du kan levere ditt høringssvar på postmottak@orkdal.kommune.no, eller sende det til Orkdal kommune, postboks 83, 7301 Orkanger. Du kan også levere ditt høringssvar ved Orkdal, Meldal, Agdenes eller Snillfjord rådhus.