Lensvik- og Mølnbukt barnehage
gir barn i alderen 1 - 5 år heldagstilbud eller 7-timerstilbud.

Søknadsfrist er 01.03.19.

Plass som er tildelt ved hovedopptak eller suppleringsopptak
videreføres uten ny søknad for nytt barnehageår.

Søknadsskjema:
Elektronisk søknad


Papirsøknad fås på rådhuset eller i barnehagene.
Sendes:
Agdenes kommune
Harald Grønningens vei 10
7316 Lensvik