Byggesak

19.11.09

Kontaktperson for byggesaker er:
byggesaksbehandler Nils Christian Raastad.
E-post: Nils.Christian.Raastad@agdenes.kommune.no eller postmottak@agdenes.kommune.no
Telefon: direkte 72 49 22 32, sentralbord 72 49 22 00.


Byggesaker er organisert under sektor for næring og drift.

Aktuellt regelverkplan- og bygningsloven med forskrifter og veiledninger fra direktoratet for byggkvalitet.

Aktuelle skjema byggesak fra direktoratet for byggkvalitet

Nye byggeregler fra 1/7-2015

Fakta om nye energikrav til nybygg. Kommunal-og moderniseringsdepartementet har fastsatt nye energikrav til bygg i byggteknisk forskrift (TEK10). Reglene gjelder fra 01.01.2016, men med en overgangsperiode fram til 01.01.2017.

Hvor stort kan du byggge ?

30.10.15

Ny veiviser fra Direktoratet for byggkvalitet

Ved å benytte veiviseren kan man finne ut hvor mye man kan bygge på tomten sin.

ByggSøk

30.11.09
ByggSøk - bygning

Tips og råd for deg som skal bygge, kjøpe eller rehailitere bolig

26.11.09
  • Fagmann.no   Her finner du skjemaer, forbrukerguide og klageveileder mm
  • ByggeBolig.no   Amatører og fagfolk deler erfaring og kunnskap

Husbanken
Huseiernes Landsforbund
Byggforsk
Statens Byggtekniske Etat