Ingvill Kvernmo blir rådmann i nye Orkland kommune