Med et utmarksareal på ca. 300 000 dekar, har Agdenes kommune store utmarksressurser.
Storviltet utgjør en viktig del av dette, og vi har gode bestander av både elg, hjort og rådyr.
Samlet slaktevekt for storvilt utgjør årlig ca. 12 000 kg. Det finnes også bra med småvilt i kommunen.

Kommunen har over 140 innlandsvatn med fisk i. Røye og ørret er de dominerende fiskeslagene.
De fleste vatn har for mye - og for små fisk, men det finnes muligheter for å få fisk av pen størrelse i flere vatn.
Pr. i dag er denne ressursen alt for dårlig utnyttet.

Utleie og salg av jakt og fiske

Hjortevilt
Agdenes kommune leier ut jaktretten på hjortevilt på sin eiendom i Steinsdalen i Agdenes.
Valdet har fellingstillatelse på hjort, elg og rådyr.
Kontaktperson: Agdenes kommune v/ Nils Christian Raastad – tlf. 72 49 22 32

Småvilt
Kontakt gjeldene grunneierlag for opplysninger om jakttider og jaktkort. 

Innlandsfiske
Fiskekort for Frostadvatnet og Utnesvatnet selges ved kasse oppsatt ved Utnesvatnet (ved Ulkestad)

Fiskekort for Øyangsvatnet selges ved opplysningstavle ved Øyangen friområde.
Sørmarka Utmarkslag selger felles fiskekort for alle vatn (12 stk.) innenfor lagets område.
Kontakt grunneierlaget. 
 

Jakt og fangst (nettsider fra Miljødirektoratet)
Disse sidene om jakt og fangst inneholder informasjon om retten til å drive jakt og fangst i Norge, hvilke vilkår som gjelder for jegere og fangstfolk, samt gjeldende lover og regler. Med jakt og fangst menes alle former for høsting av vilt med skytevåpen eller fangstredskap.

Jegerprøven på nett (Miljødirektoratet)
Info om Jegerprøven og Båtførerprøven (norsktest.no)

 

Nyttige lenker:

Allemannsretten
Artsdatatbanken
Betaling av fiskeavgift
Betaling av jegeravgift
Inatur.no
Jakt og fangst
Kjøp fiskekort med mobilen
Miljøstatus.no
Nasjonalparker i Norge
Naturforvaltning i kommunene
Naturmangfold
Temaside om fiske og fangst
Temaside om friluftsliv
Temaside om fritidsfiske
Veiviser i miljølovverket
Yr.no - værvarsel