Kanosesongen er nå over og kanoene tatt inn for vinteren.

Agdenes kommune har 10 kanoer for utleie

3 stk. ved Storvatnet.
7 stk. ved Øyangsvatnet.

For bestilling av kanoer ved Øyangsvatnet,
ta kontakt med rådhusets sentralbord tlf 72 49 22 00

For bestiliing av kanoer ved Storvatnet,
ta kontakt med Bente Handberg tlf 411 00 482
 

Priser:
Kr. 100,- pr døgn pr kano inkl årer og vester.
Kr. 20,- pr døgn for leie kun av vest
Skoler, lag og organisasjoner i Agdenes har gratis leie.

Betales kontant forskuddsvis eller du kan få faktura tilsendt.

Kanoene skal kun brukes der de er utplassert (Øyangsvatnet og Storvatnet), for å unngå unødvendig slitasje.