Kart og oppmåling

13.11.09

Oppmåling

Ved kart og oppmåling i Agdenes kommune treffer du Leif Martin Nordvik
Kart og oppmåling er organisert under sektor for Næring og drift.

Telefon: direkte 72 49 22 30, sentralbord 72 49 22 00.


E-post: leif.nordvik@agdenes.kommune.no, sentralbord postmottak@agdenes.kommune.no

Kart- og oppmålingsvirksomheten utøver den myndighet som ligger til kommunen gjennom matrikkelloven. Denne omfatter blandt annet oppretting av grunneiendom, festegrunn, grensejusteringer, arealoverføringer, grenseklarlegging, utstedelse av matrikkelbrev, føring av eiendomsregister (matrikkel), adressetildeling og kontroll av eiendommer i forhold til konsesjonsfrihet mm.

Noen av våre tjenester er avhengig av godkjenning fra bygningsmyndigheten.

Tjenester og oppgaver

13.11.09

Her finner du oversikt over de oppgaver og tjenester som du kan få utført.
Som f.eks. oppmålingsforretninger.

Saksgang ved deling av eiendom.

Ikraftsetting av lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) med forskrifter (matrikkelforskriften) fra 1/1-2010.
Rundskriv, 09.10.2009 Nr.: T-5/09 fra Miljøverndepartementet.