Kirken i Agdenes

30.11.09

Agdenes menighet

Kontorlokaler i 1. etasje Agdenes Rådhus.
 

Sokneprest Lars Sperre
Telefon: 72 49 22 25
E-post: lars.sperre@agdenes.kommune.no


Kirkeverge/daglig leder Silje Ysland
Kontortid: Tirsdag og fredag kl. 10.00 –15.00
Telefon: 72 49 22 26
E-post: kirken@agdenes.kommune.no


Menighetsrådets leder: Marie Davidsen

Telefon: 72 49 27 57
E-post: mariedavidsen545@gmail.com

 

Gudstjenester jan - april 2018

 

 

Festeavgift.


Kirkevalget 2015:

Resultat for menighetsrådsvalget