10 turmål i Agdenes er valgt ut som ”kjentmannsposter” og salget starter 01.06.18.

Konvolutter med klippekort og kart selges på rådhuset, Coop Prix Lensvik og Joker Selva.

 

I heftet er det informasjon om postene og hvordan en kommer dit.

Du kan gjennomføre turene over to år (18-19) eller ta en tur hvert år og registrere deg ferdig begge årene. Du må da kjøpe registreringskortet begge årene. Hel mappe kr 100.-. Bare registreringskort kr 50.-.

 

Når minst 9 poster er besøkt og registrert, sendes kortet til:

Agdenes kommune, 7316 Lensvik eller leveres i serviceskranken på rådhuset. Du vil da motta diplom og være med på trekning av to gavepremier hvert år. De under 10 år og de over 70 år kan bli kjentmann etter 8 poster.

 

Premier trekkes 10. oktober både i 2018 og 2019.