Regjeringen har gitt alle landets kommuner i oppdrag å starte prosesser for å avklare framtidig kommunestruktur. Fylkesmennene skal koordinere arbeidet og se til at alle kommuner følger opp. Agdenes kommune startet sin prosess i kommunestyret den 22.10.14 med vedtak om lokal prosjektorganisering og overordna prosjektplan.

Eventuelle kommunesammenslåinger vil tidligst kunne skje 01.01.18, og seinest 01.01.20. Det første alternativet vil først og fremst gjelde de kommunene som allerede er kommet godt i gang med sammenslåingsprosessen. For de øvrige vil kommunevalget i 2019 kunne bli valg på kommunestyre i ny kommune.

Vi vil på denne siden legge ut oppdatert informasjon om reformarbeidet.

Kommunereform – robuste kommuner for fremtiden
Les mer på regjeringen.no

Bygg din egen kommune 
nykommune.no
 

Kommunereformen – aktuelle dokumenter (i Agdenes):