Kontaktperson for byggesaker er:
byggesaksbehandler Nils Christian Raastad.
E-post: Nils.Christian.Raastad@agdenes.kommune.no eller postmottak@agdenes.kommune.no
Telefon: direkte 72 49 22 32, sentralbord 72 49 22 00.

Byggesaker er organisert under sektor for næring og drift.

Aktuellt regelverkplan- og bygningsloven med forskrifter og veiledninger fra direktoratet for byggkvalitet.

Aktuelle skjema byggesak fra Direktoratet for byggkvalitet