For å stimulere talentfulle ungdommer, har Agdenes kommune vedtatt at det skal opprettes et utdannings- og kulturstipend.Stipendet skal gå til talentfulle barn og ungdom fra Agdenes kommune som velger å utdanne seg innenfor kulturområdet. Det kan være innenfor teater/ drama, musikk, kunst osv. 

Utdannings- og kulturstipendet for 2006 ble tildelt Ingvild Johanne Meland.
Ingvild fikk stipendet for et overbevisende talent i kategorien teater.
 
Utdannings- og kulturstipendet for 2007 ble tildelt Ingeborg Aadland.
Ingeborg fikk stipendet for et overbevisende talent i kategorien sang.
 
Utdannings- og kulturstipendet for 2008 ble tildelt Kristian Melby Nilssen.
Kristian fikk stipendet for et overbevisende talent i kategorien musikk.
 
Utdannings- og kulturstipendet for 2009 ble tildelt Arne Vatn.
Arne fikk stipendet for et overbevisende talent i kategorien drama og teater.
 
Utdannings- og kulturstipendet for 2010 ble tildelt Lone Ølstøren.
Lone fikk stipendet for et overbevisende talent i kategorien kunst og håndverk.