På kulturbudsjettet står det midler som skal fordeles mellom lag og organisasjoner i kommunen etter søknad.

Retningslinjer og link til søknadsskjema finner du under siden Kulturmidler.

Søknadsfrist er 1. april 2019