VISJON:

TRYGGHET - TRIVSEL - MESTRING - LÆRING

Om skolen

Skolen er en 1-10 skole som ligger fint til i sentrum av Lensvik med utsikt ut over Trondheimsfjorden. På skolens område ligger også Lensvik Flerbrukshus med samfunnshus, idrettshall og svømmebasseng. Et fantastisk uteområdet med nærhet til Melandsåsen med sine turstier og gapahuker, nærhet til fjære og sjø, samt et stort moderne idrettsanlegg. Idrettsanlegget består av en stor fotballbane med kunstgress, ballbinge, volleyballbane, tennisbane, løpebane, lengde-grop, samt et flott leikeområde med flere apparater. På samme område ligger også Lensvik Barnehage.

Lensvik skole ble bygd i 1961, og ber preg av alderen. Derfor planlegges det å bygge en ny skole i løpet av noen få år. Vi er i dag 150 elever ved skolen, 100 elever på barnetrinnet og 50 elever på ungdomstrinnet. Skolens ansatte består av ledelsen, lærere, assistenter, vaktmester og renholdere. Til sammen er vi 37 ansatte.

Satsingsområdene er i tråd med kommunenes kvalitetsplan for grunnskolene og skolens visjon. Skape et godt og trygt læringsmiljø, stor grad av trivsel og fokus på å gi hver elev mestringsfølelse og dermed økt læringsutbytte. Opplæringens fokusområder er det hele mennesket, lokalmiljøet og vurdering for læring(VFL). Skolen vektlegger et tett samarbeid med foresatte på flere områder.

 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Lensvik skole
Postadresse: 7316 Lensvik
Telefon: 72 49 22 80/ 72 49 22 90

Rektor:
Navn:
Erlend Ysland
Telefon: 72 49 22 80
Mobil: 413 18 247
E--post: erlend.ysland@agdenes.kommune.no

Assisterende rektor:
Navn: Stian Selnes
Telefon: 72 49 22 81
E-post: stian.selnes@agdenes.kommune.no