I et samarbeid mellom NTNU og kommunene i Orkdalsregionen opprettes det fra høsten 2018 et desentralisert studietilbud i sykepleie i Meldal, Hemne og Hitra/Frøya.
Det legges opp til et heltidsstudium.
Studiet vil bli gjennomført som fjernundervisning i egne lokaler, kombinert med lokal praksis i kommunene og Orkdal sjukehus, samt noen samlinger i Trondheim.
Dette studietilbudet henvender seg til søkere med relevant praksis i distriktet.
Både kommunene og NTNU er meget fornøyd med at dette tilbudet nå kommer på plass.

Søknadsfrist er 15 april for søkere med studiekompetanse.
Søkere uten studiekompetanse kan søke studieplass på grunnlag av realkompetanse med søknadsfrist allerede 1.mars.
NTNU har nærmere opplysninger om studiet og opptakskrav (https://www.ntnu.no/studier/spbsp).
 
Hvorfor søke på videreutdanning som sykepleier?

Har du spørsmål om studiet og om du kan søke - kontakt kommunalsjef Line Raustein tlf 72 49 22 40.