Nulltoleranse mot mobbing

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen pplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.
www.nullmobbing.no finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gå gjøre hvis en elev opplever mobbing. 

Gitte Franck Sehm er mobbeombud for alle barnehagebarn og elever i grunnskolene i Trøndelag. Hun har denne jobben for at du kan få råd og veiledning om du, eller noen du kjenner, ikke trives i barnehagen eller på skolen. Du kan ta kontakt med henne for å snakke om miljøet der du er, helt uforpliktende. Det betyr at du bestemmer om du ønsker at hun skal hjelpe med noe, for eksempel å gi deg tips til hva som kan være lurt å gjøre. Hun har taushetsplikt, og sier ikke noe videre om du ikke vil det.

Navn: Gitte Franck Sehm
Tlf: 74 17 98 84
E-post: gitse@trondelagfylke.no
Facebook: www.facebook.com/MobbeombudetTrondelag/
Messenger: //m.me/MobbeombudetTrondelag
SMS: 97 00 50 68
Besøksadresse: Fylkets hus i Trondheim.

 

nullmobbing.jpg