VISJON:

SE MEG OG HØR MEG SÅ TENNES EN GNIST

Om barnehagen

Mølnbukt barnehage er en 1- avdelings barnehage som er samlokalisert med Lysheim skole, i ytre Agdenes. Vi har tilgang på skolens fasiliteter som gymsal, skolekjøkken, sløydsal og bibliotek. Vi har et flott turterreng rundt barnehagen med skog, fjell og vann i umiddelbar nærhet. I «Bjørdalen» har vi en super gapahuk, som ofte er turmålet vårt.

Vi har barn fra 1 til 6 år i barnehagen. Vi har også ansvaret for sfo-barna på morgenen og på sein ettermiddag.

I personalet har vi jobbet fram følgende kjerneverdiene: respekt, trygt miljø, mestring, anerkjennende og reflekterte voksne. Fokusområdene for barnehagene i Agdenes er lek, sosial kompetanse, språkutvikling og tidlig og tilpasset innsats.

Leken skal ha en fremtredende plass i barnas liv. Det å delta i lek og få venner, er grunnlaget for barnas trivsel. Leken er også grunnleggende for læring og sosial kompetanse. Personalet har ansvar for at alle barn skal oppleve at de selv, og alle i gruppen, er betydningsfulle personer i fellesskapet.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Lysheim
Postadresse: 7318 Agdenes
Telefon: 72 49 22 69/958 72 759

Styrer:
Navn: Hjørdis Merethe Fremstad
Telefon: 72 49 22 69
Mobil: 950 42 521
E-post: hjordis.fremstad@agdenes.kommune.no