Møte i HOL som var berammet tirsdag 28. mai er flyttet til onsdag 29.mai kl. 08.30.

Møtested vil fremkomme av møteinnkallingen.