Møte med folket, tverrfaglig forebyggende folkehelsearbeid