Næringsliv, natur og miljø

19.11.09

For spørsmål som angår saker i tilknytning til næring, natur og miljø 
i Agdenes kommune tar du kontakt med:

Bertil Meland kommunalsjef (NæringsutviklingJordbruk)
bertil.meland@agdenes.kommune.no tlf. 72 49 22 35

Knut T. Bolsø fagkonsulent (Jordbruk /
SkogbrukJakt og fiske motorferdsel i utmark)
knut.bolso@agdenes.kommune.no tlf. 72 49 22 36

Siv C. Westby plankonsulent 
(Miljø)
siv.westby@agdenes.kommune.no tlf. 72 49 22 34

<<< Se tjenesteområdene i venstremenyen

skuter

Motorferdsel i utmark

20.11.09

Se Miljødirektoratet sine nettsider om motorferdsel i utmark.
Her finner du gjeldene lovverk og annen nyttig informasjon.

Søknadsskjema