Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
09. mai kl. 10:31

Landrø bru stengt 3.-28. juni

Les mer clear

Postliste for 02.01.2019

Datert:
30.12.2018
Regdato:
02.01.2019
Saksnr:
18/1006-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad på 40% fast stilling som helsefagarbeider i tjenesten for funksjonshemmede
Datert:
18.12.2018
Regdato:
02.01.2019
Saksnr:
18/75-32
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Knut T. Bolsø
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad om dispensasjon fra kravet til næringsinntekt - tilskudd til avløsning ved sykdom - orientering om oppfyllelse av kravet
Datert:
25.12.2018
Regdato:
02.01.2019
Saksnr:
18/994-20
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Fouad Benounis
Avsender:
Harald Mihle
Dokbesk:
Vannmåleravlesning gnr 15/18 - målepunkt 25
Datert:
18.12.2018
Regdato:
02.01.2019
Saksnr:
18/994-21
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Fouad Benounis
Avsender:
Lorine Johanne Vatn
Dokbesk:
Vannmåleravlesning gnr 11/11 - målepunkt 26
Datert:
31.12.2018
Regdato:
02.01.2019
Saksnr:
18/994-22
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Fouad Benounis
Avsender:
Bjørn Ysland
Dokbesk:
Vannmåleravlesning gnr 88/29 - målepunkt 7
Datert:
21.12.2018
Regdato:
02.01.2019
Saksnr:
18/994-23
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Fouad Benounis
Avsender:
Jan Egil Myhre
Dokbesk:
Vannmåleravlesning gnr 6/4 - målepunkt 29
Datert:
02.01.2019
Regdato:
02.01.2019
Saksnr:
17/1019-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Knut T. Bolsø
Avsender:
Knut Grostad
Dokbesk:
Søknad om motorferdsel i utmark, sesongen 2019
Datert:
02.01.2019
Regdato:
02.01.2019
Saksnr:
18/883-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv C. Westby
Avsender:
Fylkesmannen i Trøndelag
Dokbesk:
Informasjon om tilskudd til trua naturtyper og ville pollinerende insekter
Datert:
02.01.2019
Regdato:
02.01.2019
Saksnr:
16/177-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap
Dokbesk:
Innsendelse av Melding om brannvernet (MOB) for 2018
Datert:
02.01.2019
Regdato:
02.01.2019
Saksnr:
19/2-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Arild Stordahl
Dokbesk:
Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 95/93
Datert:
02.01.2019
Regdato:
02.01.2019
Saksnr:
18/218-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
Trøndelag fylkeskommune
Dokbesk:
Kopi av: Oppsigelse av drosjeløyve 50 03 0001, reservedrosjeløyve 50 03 0523 og reservedrosjeløyve 50 03 0999 med stasjoneringssted Selva i Agdenes kommune - Svein Sterten
Datert:
02.01.2019
Regdato:
02.01.2019
Saksnr:
17/746-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torill Leinhardt
Mottaker:
Kåre Lian Svanem
Dokbesk:
Melding om administrativt vedtak - Søknad om endring av barnehageplass i Lensvik Torvald Svanem
Datert:
02.01.2019
Regdato:
02.01.2019
Saksnr:
19/3-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad på 100% vikariat som ergoterapeut
Datert:
02.01.2019
Regdato:
02.01.2019
Saksnr:
17/491-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Liz-Karin Kristoffersen
Avsender:
Hamos Forvaltning IKS
Dokbesk:
Kommunalt garantiansvar
Datert:
28.12.2018
Regdato:
02.01.2019
Saksnr:
19/1-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
Ørland kommune
Dokbesk:
Oppsigelse av kontrakt/avtale ved kommunesammenslåing Bjugn og Ørland kommuner