Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste for 02.04.2019

Datert:
01.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
18/238-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Gunn Berit Westerhaug Selbæk
Avsender:
Linda Nystrøm
Dokbesk:
Søknad om SFO-plass ved Lensvik skole Nora Sofie Nystrøm
Datert:
01.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
18/211-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Gunn Berit Westerhaug Selbæk
Avsender:
Mari Johanne Selnes
Dokbesk:
Søknad om SFO-plass ved Lensvik skole - Julie Selnes
Datert:
01.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
18/244-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Gunn Berit Westerhaug Selbæk
Avsender:
Nils Christian Raastad
Dokbesk:
Søknad om SFO-plass ved Lensvik skole - Magnus Singstad
Datert:
01.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/296-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Gunn Berit Westerhaug Selbæk
Avsender:
Anne Dagrun Singstad
Dokbesk:
Søknad om SFO-plass ved Lensvik skole - Emilian Singstad Bjørgan
Datert:
01.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/192-21
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tom Brendmo
Avsender:
Fortidsminneforeningen - Orkdal og Omegn lokallag
Dokbesk:
Søknad om kulturmidler 2019
Datert:
01.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/192-22
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tom Brendmo
Avsender:
Lensvik Blandakor
Dokbesk:
Søknad om kulturmidler 2019
Datert:
02.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
17/166-33
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Siv C. Westby
Avsender:
Fylkesmannen i Trøndelag
Dokbesk:
Reguleringsplanarbeid for pistolbane i Kallklova - Agdenes kommune
Datert:
02.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
18/399-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv C. Westby
Avsender:
Fylkesmannen i Trøndelag
Dokbesk:
Behandling av klage over Agdenes kommunes vedtak om avslag på søknad om dispensasjont til fradeling av tilleggsareal gnr 15/32 kommunenes vedtak stadfestes
Datert:
02.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/94-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Mottaker:
Tordis A. Thoresen
Dokbesk:
Tilbud om lærlingeplass - helsefagarbeider
Datert:
02.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
17/166-32
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Mottaker:
Lars Selven
Dokbesk:
E-postkorrespondanse ang regulering av kortholdsbane i Kaldklova
Datert:
02.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/94-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Mottaker:
Kine Elisabeth Ysland
Dokbesk:
Tilbud om lærlingeplass - helsefagarbeider
Datert:
29.03.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/297-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Anne Marit Tangvik
Avsender:
Anne Berit Utnes Øyangen
Dokbesk:
Signert ansettelsesbrev - Sykepleier i hjemmetjenesten
Datert:
02.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
16/333-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Hjørdis Fremstad
Avsender:
John Arve Brevik
Dokbesk:
Søknad om barnehageplass i Mølnbukt John Sindre Brevik
Datert:
02.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/298-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Gunn Berit Westerhaug Selbæk
Avsender:
Kristian Martin Fremstad
Dokbesk:
Søknad om SFO-plass ved Lysheim skole - Ane Olea Fremstad
Datert:
24.03.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/299-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Avsender:
Maren Caroline Nilsen
Dokbesk:
Oppsigelse av stilling
Datert:
01.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/300-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Avsender:
Statistisk sentralbyrå
Dokbesk:
Undersøkelse om egenmeldt sykefravær 1. kvartal 2019
Datert:
02.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/300-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Mottaker:
Statistisk sentralbyrå
Dokbesk:
Svar - Undersøkelse om egenmeldt sykefravær 1. kvartal 2019
Datert:
01.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/301-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Avsender:
Anne Berit Utnes Øyangen
Dokbesk:
Søknad om permisjon
Datert:
02.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
18/243-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Gunn Berit Westerhaug Selbæk
Avsender:
Marit Jørgensen
Dokbesk:
Søknad om SFO-plass ved Lensvik skole - Linus Jørgensen
Datert:
02.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
18/1029-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
T. Rødsten VVS AS
Dokbesk:
Vedlegg til søknad om vann og avløp gnr 25/2
Datert:
02.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/302-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Geir Håvard Ingdal
Dokbesk:
Melding om ulovlig bygging gnr 81/2
Datert:
02.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/184-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Mottaker:
Adresseliste
Dokbesk:
Svar - Søknad på fast 100% stilling som sykepleier på sykehjemmet
Datert:
02.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/185-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Mottaker:
Adresseliste
Dokbesk:
Svar - Søknad på 57,90% fast stilling som sykepleier - sykehjemmet
Datert:
02.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/187-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Mottaker:
Anne Berit Utnes Øyangen
Dokbesk:
Melding om delegert vedtak - Søknad på 100% fast stilling som sykepleier - hjemmetjenesten
Datert:
02.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/192-23
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tom Brendmo
Avsender:
Agdenes Kunst og hobbyforening
Dokbesk:
Søknad om kulturmidler 2019
Datert:
01.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/303-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Agdenes Bygg & Montasje as
Dokbesk:
Søknad om igangsettelsestillatelse - oppføring av bolig gnr 89/190