Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste for 02.05.2019

Datert:
26.04.2019
Regdato:
02.05.2019
Saksnr:
16/1059-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torill Leinhardt
Mottaker:
Adresseliste
Dokbesk:
Innkalling til møte i samarbeidsutvalget for barnehagene i Agdenes kommune
Datert:
02.05.2019
Regdato:
02.05.2019
Saksnr:
17/491-18
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
Kontrollutvalget
Dokbesk:
Kontrollutvalgets uttalelse om Agdenes kommunes årsregnskap for 2018
Datert:
02.05.2019
Regdato:
02.05.2019
Saksnr:
19/366-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Eva Sæther
Mottaker:
Uninett AS
Dokbesk:
Signert rammeavtale og databehandleravtale
Datert:
02.05.2019
Regdato:
02.05.2019
Saksnr:
18/194-24
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Eva Sæther
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Svar - Status vedr erstatningssak
Datert:
02.05.2019
Regdato:
02.05.2019
Saksnr:
19/370-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Per Magne Aune
Dokbesk:
Søknad om rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr 95/2
Datert:
02.05.2019
Regdato:
02.05.2019
Saksnr:
19/371-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlend Ysland
Avsender:
Utdanningsdirektoratet
Dokbesk:
Tilskudd til digitale læremidler - søknadsfrist
Datert:
02.05.2019
Regdato:
02.05.2019
Saksnr:
19/372-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
Orkdal kommune
Dokbesk:
Møteinnkalling Valgstyre Orkland 09.05.19
Datert:
02.05.2019
Regdato:
02.05.2019
Saksnr:
19/373-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Oddvar Indergård
Avsender:
TV - aksjonen NRK 2019
Dokbesk:
Anmodning om å opprette kommunekomité til årets TV-aksjon
Datert:
02.05.2019
Regdato:
02.05.2019
Saksnr:
19/374-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
Agdenes Storviltråd
Dokbesk:
Forslag til avtale mellom Agdenes kommune og Agdenes Storviltråd
Datert:
02.05.2019
Regdato:
02.05.2019
Saksnr:
19/375-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Agdenes Storviltråd
Dokbesk:
Søknad om godkjenning av Bestandsplan 2019 - 2021
Datert:
02.05.2019
Regdato:
02.05.2019
Saksnr:
18/262-14
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torill Leinhardt
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Melding om administrativt vedtak - Søknad om videre fritak for betaling av barnehageplass
Datert:
02.05.2019
Regdato:
02.05.2019
Saksnr:
19/337-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Ingalill Asbjørnslett Ysland
Dokbesk:
Akseptert tilbud om støtte fra næringsfondet
Datert:
02.05.2019
Regdato:
02.05.2019
Saksnr:
19/376-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Miljødirektoratet
Dokbesk:
Øyangen statlige friluftslivsområde - anmodning om uttalelse angående nabovarsel og søknad om rettighet i friluftslivsområdet
Datert:
02.05.2019
Regdato:
02.05.2019
Saksnr:
17/60-100
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
Orkdal kommune, voksenopplæringa
Dokbesk:
Møteinnkalling Fellesnemnd Orkland 9. mai kl 12:00
Datert:
02.05.2019
Regdato:
02.05.2019
Saksnr:
16/254-36
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
Revisjon Midt Norge IKS
Dokbesk:
Møteprotokoll Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA 29.04.2019
Datert:
02.05.2019
Regdato:
02.05.2019
Saksnr:
19/377-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Avtale om spesielle lønnspolitiske tiltak
Datert:
02.05.2019
Regdato:
02.05.2019
Saksnr:
17/1014-54
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Marit Sæther Strøm
Mottaker:
Adresseliste
Dokbesk:
Referat byggemøte 8 - Nye Mølnbukt bhg
Datert:
02.05.2019
Regdato:
02.05.2019
Saksnr:
19/378-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siri Jørgensen
Avsender:
Jannicke Meland
Dokbesk:
Signert ansettelsesbrev - midlertidig stilling i tjenesten for funksjonshemmede perioden 27.08.18 - 24.02.19
Datert:
02.05.2019
Regdato:
02.05.2019
Saksnr:
19/378-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siri Jørgensen
Avsender:
Jannicke Meland
Dokbesk:
Signert ansettelsesbrev - midlertidig stilling i tjenesten for funksjonshemmede perioden 25.02.19 - 31.05.19
Datert:
02.05.2019
Regdato:
02.05.2019
Saksnr:
19/347-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bertil Meland
Mottaker:
Erling Magne Sterten
Dokbesk:
Svar - ad søknad om støtte fra næringsfondet
Datert:
02.05.2019
Regdato:
02.05.2019
Saksnr:
19/379-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Frode Hansen
Dokbesk:
Søknad om ferdigattest - Varmesystem - gnr 2/44