Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste for 03.04.2019

Datert:
03.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
19/279-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Catherine Taylor Nordgård, Arne Nordgård
Dokbesk:
Oversendelse av matrikkelbrev - oppmålingsforretning gnr 10/3 Ny matrikkelenhet gnr 10/128
Datert:
02.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
19/302-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Mottaker:
Geir Håvard Ingdal
Dokbesk:
Svar - Ulovlig bygging gnr 81/2
Datert:
02.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
19/99-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
KLP Kapitalforvaltning AS
Dokbesk:
Kontoutskrift for KLP-fondene, vpskonto 234201002008 pr. 31.03.2019
Datert:
02.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
19/81-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Fouad Benounis
Avsender:
Ingar Kristoffer Tangvik
Dokbesk:
Søknad på sommerjobb i FDV-avdelingen 2019
Datert:
03.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
19/100-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tove Kristin Selbæk
Avsender:
Coop Orkla Møre SA, avd. Coop Prix Lensvik
Dokbesk:
Oppgave over alkoholomsetning Prix Lensvik 2018
Datert:
03.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
18/97-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Byggmester Sveinung Gjønnes
Dokbesk:
Søknad om midlertidig brukstillatelse gnr 10/126
Datert:
27.03.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
19/287-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Eva Sæther
Avsender:
Mattilsynet, Region Midt
Dokbesk:
Rapport - tilsyn med barnehagene Lensvik barnehage
Datert:
03.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
17/393-26
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
On arkitekter og ingeniører AS
Dokbesk:
Oppdatert gjennomføringsplan og ansvarsrett - Oppføring av Hamnahaugen helse- og omsorgssenter gnr 89/88
Datert:
03.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
19/67-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tom Brendmo
Avsender:
Trøndelag fylkeskommune
Dokbesk:
Tilsagnsbrev Ingdalen idrettslag - tilskudd fylkeskommunale friluftsmidler 2019 til prosjekt Rangvatnet Friluftsområde. Søknad om støtte til mindre tilretteleggingstiltak
Datert:
03.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
18/1021-4
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Gunn Berit Westerhaug Selbæk
Mottaker:
NAV Familie og pensjonsytelser Vadsø
Dokbesk:
Oversikt over barn med rett til kontantstøtte for april 2019
Datert:
03.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
19/171-11
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Mottaker:
Adresseliste
Dokbesk:
Svar - Søknad på 72,21% fast stilling som helsefagarbeider
Datert:
03.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
19/304-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Merkur-programmet
Dokbesk:
Vilkår for investeringsstøtte til drivstoffanlegg
Datert:
03.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
19/305-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Tore Morten Holtan
Dokbesk:
Søknad om kryssing/nærføring av veg med vannledning gnr 25/1