Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste for 03.05.2019

Datert:
02.05.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
16/551-18
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Line Raustein
Avsender:
Fylkesmannen i Trøndelag
Dokbesk:
Tildeling av tilskudd kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd 2019
Datert:
02.05.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
18/1021-5
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Gunn Berit Westerhaug Selbæk
Mottaker:
NAV Familie og pensjonsytelser Vadsø
Dokbesk:
Oversikt over barn med rett til kontantstøtte for mai 2019
Datert:
19.04.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
18/709-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlend Ysland
Avsender:
Olga Castro Alstad
Dokbesk:
Søknad om permisjon fra skolen
Datert:
19.04.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
18/708-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlend Ysland
Avsender:
Olga Castro Alstad
Dokbesk:
Søknad om permisjon fra skolen
Datert:
02.05.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
18/804-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Offl. §5
Saksbeh:
Line Raustein
Avsender:
Helsedirektoratet
Dokbesk:
Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 9.mai
Datert:
02.05.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
19/81-19
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Fouad Benounis
Avsender:
Frida Sofie Meland
Dokbesk:
Søknad på sommerjobb i FDV-avdelingen 2019
Datert:
03.05.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
19/336-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Ole-Kristian Meland AS
Dokbesk:
Akseptert tilbud om støtte fra næringsfondet
Datert:
03.05.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
16/215-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tove Kristin Selbæk
Avsender:
Arkivverket
Dokbesk:
Kvittering - Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet i kommuner og fylkeskommuner 2019
Datert:
02.05.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
19/380-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Handberg Maskin & Transport AS
Dokbesk:
Søknad om vann og avløp gnr 95/2
Datert:
03.05.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
19/355-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Knut Landrø VVS
Dokbesk:
Erklæring om ansvarsrett - vann og avløp - gnr 95/64
Datert:
03.05.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
19/381-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Jan Egil Myhre
Dokbesk:
Søknad om omdisponering av bolighus og eldre bolig - gnr 6/4 Vatn
Datert:
03.05.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
19/382-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Odd Arne Hustøft
Dokbesk:
Søknad om riving og oppføring av uthus/bod gnr 19/23
Datert:
03.05.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
16/59-37
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
KonSek
Dokbesk:
Kontrollutvalgets møteprotokoll 30.04.2019
Datert:
03.05.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
19/119-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Fylkesmannen i Trøndelag
Dokbesk:
Søknadsskjema - tilleggsramme kommunale SMIL-rammer ( SMIL - midler) 2019
Datert:
03.05.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
19/383-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv C. Westby
Avsender:
Eli Birgitte Singstad
Dokbesk:
Søknad om oppføring av tilbygg til løsdriftsfjøs gnr 92/5
Datert:
03.05.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
19/383-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv C. Westby
Avsender:
Roar Singstad
Dokbesk:
Nabovarsel i forbindelse med utvidelse av driftsbygning gnr 92/5
Datert:
03.05.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
16/53-18
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Midt Norge 110-sentral IKS
Dokbesk:
Dokumenter fra Representantskapsmøte for Midt-Norge 110-sentral IKS 26.04.19