Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
09. mai kl. 10:31

Landrø bru stengt 3.-28. juni

Les mer clear

Postliste for 04.01.2019

Datert:
03.01.2019
Regdato:
04.01.2019
Saksnr:
19/12-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Agdenes kommune
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Volladalen
Datert:
03.01.2019
Regdato:
04.01.2019
Saksnr:
18/994-27
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Fouad Benounis
Avsender:
Selva Matsenter AS
Dokbesk:
Vannmåleravlesning gnr 4/51 - målepunkt 17
Datert:
04.01.2019
Regdato:
04.01.2019
Saksnr:
17/775-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Line Raustein
Avsender:
Helse Møre og Romsdal HF
Dokbesk:
Tildeling av turnuslege fra 01.03.19
Datert:
28.12.2018
Regdato:
04.01.2019
Saksnr:
18/777-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Siri Jørgensen
Avsender:
NAV Agdenes
Dokbesk:
Unntak fra dialogmøte 2
Datert:
04.01.2019
Regdato:
04.01.2019
Saksnr:
18/832-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Trøndelag fylkeskommune
Dokbesk:
Uttalelse til søknad om dispensasjon fra arealplan for fradeling av tomt til fritidsbolig - gnr 87/3
Datert:
04.01.2019
Regdato:
04.01.2019
Saksnr:
18/382-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Avsender:
Olga Castro Alstad
Dokbesk:
Signert ansettelsesbrev, 60 % midlertidig stilling som barnehagelærer i Mølnbukt - 01.01 - 31.03.19
Datert:
04.01.2019
Regdato:
04.01.2019
Saksnr:
19/4-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Mottaker:
Rambøl Norge AS
Dokbesk:
Ferdigattest - telekommunikasjonsanlegg gnr 89/10
Datert:
02.01.2019
Regdato:
04.01.2019
Saksnr:
19/13-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Avsender:
Line Åsmul Selven
Dokbesk:
Signert ansettelsesbrev, 20 % midlertidig stilling som ped.leder i Mølnbukt - 01.01 - 31.03.19
Datert:
04.01.2019
Regdato:
04.01.2019
Saksnr:
18/981-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Mottaker:
Allsidig Arkitekt AS
Dokbesk:
Administrativt vedtak - Rammetillatelse for riving og nybygg på eiendom gnr. 101/21
Datert:
04.01.2019
Regdato:
04.01.2019
Saksnr:
18/194-8
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Eva Sæther
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Foreløpig svar - Ønske om fullmakt vedr. ansvar etter manglende oppfølging
Datert:
04.01.2019
Regdato:
04.01.2019
Saksnr:
18/337-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Avsender:
Statistisk Sentralbyrå
Dokbesk:
Undersøkelse om egenmeldt sykefravær 4. kvartal 2018
Datert:
04.01.2019
Regdato:
04.01.2019
Saksnr:
19/14-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Solhytten AS
Dokbesk:
Søknad om oppføring av fritidsbolig - gnr 58/36
Datert:
04.01.2019
Regdato:
04.01.2019
Saksnr:
18/194-9
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Påstand om manglende oppfølging i barndommen
Datert:
04.01.2019
Regdato:
04.01.2019
Saksnr:
18/1006-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad på 40% fast stilling som helsefagarbeider i tjenesten for funksjonshemmede
Datert:
04.01.2019
Regdato:
04.01.2019
Saksnr:
18/1007-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Siri Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad på stilling som tilkallingsvikar i tjenesten for funksjonshemmede
Datert:
04.01.2019
Regdato:
04.01.2019
Saksnr:
18/1014-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Mottaker:
Handberg Maskin & Transport AS
Dokbesk:
Administrativt vedtak - Tillatelse til bygging av vei og parkeringsplass gnr 9/5