Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste for 05.04.2019

Datert:
04.04.2019
Regdato:
05.04.2019
Saksnr:
17/60-97
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
Orkdal kommune
Dokbesk:
Protokoll Fellesnemnd Orkland 4. april
Datert:
29.03.2019
Regdato:
05.04.2019
Saksnr:
18/699-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Gunn Berit Westerhaug Selbæk
Avsender:
Mindaugas Ziurkus
Dokbesk:
Søknad på SFO-plass ved Lysheim skole for Kotryna Ziurkaite
Datert:
02.04.2019
Regdato:
05.04.2019
Saksnr:
17/156-39
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv C. Westby
Avsender:
Margit Værnes
Dokbesk:
Ang. utvidelse av campingplassen på Værnes
Datert:
21.03.2019
Regdato:
05.04.2019
Saksnr:
18/478-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Ivar Petter Nilssen
Dokbesk:
Søknad om ferdigattest - tilbygg bolig gnr 10/20
Datert:
05.04.2019
Regdato:
05.04.2019
Saksnr:
18/65-26
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Siri Jørgensen
Mottaker:
Helsedirektoratet
Dokbesk:
Registrering av tall på personer med psykisk utviklingshemming 2019
Datert:
05.04.2019
Regdato:
05.04.2019
Saksnr:
18/300-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Statistisk sentralbyrå
Dokbesk:
Undersøkelse om godstransport på kysten, årlig rapportering
Datert:
05.04.2019
Regdato:
05.04.2019
Saksnr:
19/308-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Anne Marit Tangvik
Avsender:
Kim Roger Fløan
Dokbesk:
Underskrevet ansettelsesbrev i 18,43% helgestilling sykehjemmet - 01.04 - 30.04.19
Datert:
05.04.2019
Regdato:
05.04.2019
Saksnr:
19/309-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Anne Marit Tangvik
Avsender:
Kim Roger Fløan
Dokbesk:
Underskrevet arbeidsavtale tilkallingsvikar og ekstrahjelp - sykehjemmet
Datert:
05.04.2019
Regdato:
05.04.2019
Saksnr:
19/294-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Robert Solem
Dokbesk:
Søknad om ferdigattest - varmepumpe - oppføring av garasje gnr 102/39
Datert:
05.04.2019
Regdato:
05.04.2019
Saksnr:
19/310-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Frode Myhre
Dokbesk:
Søknad om riving av redskapshus/garasje - gnr 5/8
Datert:
05.04.2019
Regdato:
05.04.2019
Saksnr:
16/371-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
IKA Trøndelag iks
Dokbesk:
Sakspapirer representantskapsmøte