Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste for 06.05.2019

Datert:
04.05.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
19/385-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Trøndelag Pipesenter AS
Dokbesk:
Melding om installering av ildsted gnr 19/3
Datert:
05.05.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
19/81-20
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Fouad Benounis
Avsender:
Dominykas Ziurkus
Dokbesk:
Søknad på sommerjobb i FDV-avdelingen 2019
Datert:
06.05.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
19/99-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
KLP Kapitalforvaltning AS
Dokbesk:
Kontoutskrift for KLP-fondene, vpskonto 234201002008 pr. 30.04.2019
Datert:
03.05.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
19/386-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
John Ola Selbekk
Dokbesk:
Søknad om bygging av vei gnr 95/35
Datert:
06.05.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
19/371-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Eva Sæther
Mottaker:
Utdanningsdirektoratet
Dokbesk:
Søknad om tilskudd til digitale læremidler
Datert:
06.05.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
19/2-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Egil Fremstad
Dokbesk:
Egenenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 10/95
Datert:
06.05.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
18/746-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Line Raustein
Avsender:
Helsedirektoratet
Dokbesk:
Om adgang til å be pasient på tvang uten døgnopphold om å samtykke til restriktive tiltak
Datert:
06.05.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
19/387-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Agdenes Storviltråd
Dokbesk:
Søknad om støtte fra viltfondet til bestandsplanens arbeid med hjortevilt - forvaltning i Agdenes 01.04.19 - 31.03.20
Datert:
06.05.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
19/388-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Einar Bakken
Dokbesk:
Søknad om riving og oppføring av uthus/bod gnr 19/19
Datert:
06.05.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
19/389-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Line Raustein
Avsender:
Anne Stine Glattre Singstad
Dokbesk:
Søknad om sommerjobb ved Agdenes legekontor
Datert:
06.05.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
19/168-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Mottaker:
Handberg Maskin & Transport AS
Dokbesk:
Administrativt vedtak - Utskifting av slamavskiller gnr 108/14