Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
09. mai kl. 10:31

Landrø bru stengt 3.-28. juni

Les mer clear

Postliste for 07.01.2019

Datert:
04.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
18/971-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Sofie Theman Tolonen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Svar - Søknad om støtte til kjøp av briller
Datert:
04.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
18/1025-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Mottaker:
Kent Marius Bakk
Dokbesk:
Administrativt vedtak - Tillatelse til oppføring av tilbygg til driftsbygning gnr 82/2
Datert:
04.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
19/15-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad på deltidsstilling som brannkonstabel
Datert:
06.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
18/874-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tom Brendmo
Avsender:
Det Kgl. Kulturdepartementet
Dokbesk:
Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning - oppdatert søknad for Skileikområde Haugen ved Øyangen friluftsområde
Datert:
06.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
16/76-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Lars Ysland
Dokbesk:
Anmodning om utbetaling av festeavgift 2019 for Fjellsaunet pelsdyrområde
Datert:
05.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
18/1007-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Siri Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad på stilling som tilkallingsvikar i tjenesten for funksjonshemmede
Datert:
05.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
18/1007-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Siri Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad på stilling som tilkallingsvikar i tjenesten for funksjonshemmede
Datert:
07.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
18/133-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlend Ysland
Mottaker:
Utdanningsdirektoratet
Dokbesk:
Svar - rapportering på midler gitt til økt lærerinnsats på 1. - 10. trinn og lærartettleik
Datert:
05.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
18/1006-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad på 40% fast stilling som helsefagarbeider i tjenesten for funksjonshemmede
Datert:
06.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
18/1005-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad på 75% fast stilling som vernepleier i tjenesten for funksjonshemmede
Datert:
06.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
18/1007-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Siri Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad på stilling som tilkallingsvikar i tjenesten for funksjonshemmede
Datert:
06.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
18/1006-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad på 40% fast stilling som helsefagarbeider i tjenesten for funksjonshemmede
Datert:
07.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
17/1014-40
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Marit Sæther Strøm
Mottaker:
Adresseliste
Dokbesk:
Referat fra byggemøte 1 - Nye Mølnbukt barnehage
Datert:
20.12.2018
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
18/262-11
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torill Leinhardt
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad om fritak for betaling av barnehageplass
Datert:
07.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
18/941-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Jan Johansen
Dokbesk:
Oversendelse av tegninger med terrengprofiler - oppføring av hytte gnr 1/31
Datert:
07.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
18/941-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Jan Johansen
Dokbesk:
Oversendelse av vedlegg til byggesøknad - oppføring av hytte gnr 1/31
Datert:
07.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
18/994-28
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Fouad Benounis
Avsender:
Storvask AS
Dokbesk:
Vannmåleravlesning gnr 88/58- målepunkt 6
Datert:
07.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
16/76-12
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bertil Meland
Mottaker:
Lars Ysland
Dokbesk:
Fjellsaunet pelsdyrområde - festeavgift 2019
Datert:
07.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
16/76-13
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bertil Meland
Mottaker:
Liv Dagny Sterten
Dokbesk:
Fjellsaunet pelsdyrområde gnr. 102/37 - festeavgift 2019
Datert:
07.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
17/707-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlend Ysland
Avsender:
Sondre Ysland
Dokbesk:
Signert arbeidsavtale - tilkallingsvikar ved Lensvik skole
Datert:
04.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
17/775-16
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Line Raustein
Mottaker:
Helen Stangeland
Dokbesk:
Vedr. bolig i Agdenes
Datert:
07.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
17/1014-41
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Marit Sæther Strøm
Mottaker:
Arbeidstilsynet
Dokbesk:
Forhåndsmelding om byggearbeider vedr. oppføring av nye Mølnbukt barnehage
Datert:
07.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
17/775-17
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Line Raustein
Mottaker:
Helen Stangeland
Dokbesk:
Turnuslege fra 01.03.2018
Datert:
07.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
18/262-12
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torill Leinhardt
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Melding om administrativt vedtak - Søknad om fritak for betaling av barnehageplass
Datert:
07.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
18/337-7
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Mottaker:
Statistisk sentralbyrå
Dokbesk:
Svar - Egenmeldt sykefravær 4. kvartal 2018 - Sentraladministrasjon
Datert:
07.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
18/1006-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad på 40% fast stilling som helsefagarbeider i tjenesten for funksjonshemmede
Datert:
07.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
18/1005-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad på 75% fast stilling som vernepleier i tjenesten for funksjonshemmede
Datert:
07.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
16/76-14
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bertil Meland
Mottaker:
Joar Selbekk
Dokbesk:
Myran II - Festeavgift 2019