Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
09. mai kl. 10:31

Landrø bru stengt 3.-28. juni

Les mer clear

Postliste for 08.02.2019

Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-84
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Konrad Bækkedal, Torild Bækkedal
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-85
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Jan Oddvar Selnes
Dokbesk:
Tildeling av veiadresser - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-86
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Paul Robert Olsson, Heidi Selnes
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-87
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Joar Selnes
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-88
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Turid Oline Uvsløkk
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-89
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Tom Erik Sivertsvik Selnes
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-90
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Eli Oddbjørg Bjørgan, Kristoffer Magnar Bjørgan
Dokbesk:
Tildeling av veiadresser - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-91
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Einar Ysland
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-92
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Bjørn Jostein Størdal
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-93
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Bjørg Størdal Voll
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-94
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Lena Gotvassli
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-95
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Waltin
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-96
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Bente Charlotte Hagen
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-97
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Sture Gisle Størdal
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-98
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Janne Walker
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-99
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Liv Margot Østgård
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Lensvikveien
Datert:
07.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
17/60-88
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
Orkdal kommune, voksenopplæringa
Dokbesk:
Protokoll Fellesnemnd Orkland 07.02.2019
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-100
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Odd Stendahl
Dokbesk:
Tildeling av veiadresser - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-101
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Irene Rostad
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-102
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Frida Kvarnløff Aarstein, Øivind Aarstein
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-103
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Øivind Aarstein
Dokbesk:
Tildeling av veiadresser - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
18/1022-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Liz-Karin Kristoffersen
Avsender:
Husbanken
Dokbesk:
Tildeling av startlån for 2019
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
16/372-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tom Brendmo
Avsender:
Trøndelag Fylkeskommune
Dokbesk:
Følgebrev til avtale om Den kulturelle skolesekken i Trøndelag
Datert:
07.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
18/742-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Rædergård Entreprenør
Dokbesk:
Søknad om Igangsettingstillatelse Mølnbukt Barnehage gnr 5/4
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-104
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Roger Johansen
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-105
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Geir Jostein Ræder
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-106
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Ingrid Elshaug, Arne Henning Holten
Dokbesk:
Tildeling av veiadresser - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-107
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Eli Johanne Aarem
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
18/783-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Eva Sæther
Avsender:
St. Olavs Hospital HF
Dokbesk:
Betjening av Trygghetsalarmer for Agdenes og Orkdal kommuner
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-108
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Anne Kristin Singstad
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-109
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Johan Ræder
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
16/1025-23
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
Politidirektoratet
Dokbesk:
Beslutninger fra Politidirektoratet om endringer i lokal struktur for Trøndelag politidistrikt
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/111-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv C. Westby
Avsender:
Fylkesmannen i Trøndelag
Dokbesk:
Revidert avfallsplan for småbåthavner - felles avfallsplan for småbåthavner og kommunal industrikai er godkjent
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
17/692-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Avinor AS
Dokbesk:
Uttalelse - søknad om etablering av ny basestasjon fnr 19/1
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/112-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Knut T. Bolsø
Avsender:
Fylkesmannen i Trøndelag
Dokbesk:
Tildeling av midler til skogbrukstiltak i Trøndelag 2019
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
18/1011-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
Den Norske kirke
Dokbesk:
Biskopens forventningsbrev i forkant av visitasen i Agdenes og Meldal 5. - 10. november 2019
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
18/610-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
Finnmark politidistrikt
Dokbesk:
Informasjon vedrørende nye rutiner for vandelsvurdering meddommere
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/113-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Wenche Singstad
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Underskrevet husleiekontrakt - Mølnhaugen trygdepensjonat
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-110
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Jan Arve Ræder, Svend Inge Ræder
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-111
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Line Stenberg Ræder
Dokbesk:
Tildeling av veiadresser - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-112
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Heidi Brevik, Solrun Sivertsen, Aase Mari Tøsdal
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-113
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Roger Holand
Dokbesk:
Tildeling av veiadresser - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/114-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Wenche Singstad
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Underskrevet husleiekontrakt - Mølnhaugen trygdepensjonat
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-114
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Helge Grønningen
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-115
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Irene Husby
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-116
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Berit Thue Bakke, John Allan Bakke
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-117
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Tor Grønningen
Dokbesk:
Tildeling av veiadresser - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-118
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Irene Danielsen, Jarle Leon Danielsen
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-119
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Berit Strand Johnsen
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-120
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Hilde Maaø Vikan
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-121
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Roar Holmer Sarheim
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-122
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Joar Danielsen
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-123
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Stein Johansen
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/86-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Siv Kristin Selbæk
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Retur av underskrevet avtale
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-124
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Ellen Piene, Jonny Berg
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-125
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Gunn Marit Tiller Naustan, Håvard Tiller
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-126
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Torbjørn Volden
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-127
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Signe Hongset, Jostein Pettersen
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-128
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Sonja Othelie Jakobsen
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-129
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Heidi Andersen
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-130
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Bjørn Asbøll
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/110-131
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Svenn Erland Ostlund
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Lensvikveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/115-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bertil Meland
Mottaker:
Adresseliste
Dokbesk:
Administrativt vedtak - Tildeling av veiadresse - Selnesveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/115-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Johan Edvard Jægtvik
Dokbesk:
Tildeling av veiadresser - Selnesveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/115-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Konrad Bækkedal
Dokbesk:
Tildeling av veiadresser - Selnesveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/115-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Gerd Oddny Nøstvold
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Selnesveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/115-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Egil Klock, Jorun Merethe Sterten
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Selnesveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/115-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Lars Henrik Bækkedal
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Selnesveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/115-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Brit Leer
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Selnesveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/115-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Dieter Weber
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Selnesveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/115-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Per Holm
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Selnesveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/115-10
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Jan Oddvar Selnes
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Selnesveien
Datert:
08.02.2019
Regdato:
08.02.2019
Saksnr:
19/115-11
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Arve Olav Pedersen
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Selnesveien