Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste for 08.04.2019

Datert:
05.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
18/29-32
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Fouad Benounis
Avsender:
Trollheimslab
Dokbesk:
Analyseresultater - Valan Lensvik Vannverk
Datert:
05.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
18/29-33
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Fouad Benounis
Avsender:
Trollheimslab
Dokbesk:
Analyseresultater - Hambåra Ytre Agdenes vannverk
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
18/752-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Fylkesmannen i Trøndelag
Dokbesk:
Fisketillatelse for NINA i utvalgte vassdrag i Agdenes, Snillfjord, Ørland, Bjugn og Indre Fosen kommuner 2019
Datert:
07.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
18/84-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
TrønderEnergi NETT as
Dokbesk:
Informasjonbrev april 2019
Datert:
07.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
19/81-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Fouad Benounis
Avsender:
Victoria Hagen Sand
Dokbesk:
Søknad på sommerjobb i FDV-avdelingen 2019
Datert:
05.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
19/81-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Fouad Benounis
Avsender:
Bjørn Ole Tøndel
Dokbesk:
Søknad på sommerjobb i FDV-avdelingen 2019
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
17/158-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Brevik bygg
Dokbesk:
Søknad om ferdigattest - oppføring av tilbygg gnr 92/26
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
19/291-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Mottaker:
Line Åsmul Selven
Dokbesk:
Melding om administrativt vedtak - Søknad om studiepermisjon
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
19/311-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Avsender:
Kine Elisabeth Ysland
Dokbesk:
Underskrevet arbeidsavtale lærling - helsearbeiderfaget
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
19/312-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Ole Jarl Kvammen
Dokbesk:
Søknad om oppføring av terrasse gnr 89/79
Datert:
04.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
17/491-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
KLP Kapitalforvaltning AS
Dokbesk:
Overskudd til premiefond 2018
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
17/572-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Fouad Benounis
Avsender:
Sylvia Bjørgan Ysland
Dokbesk:
Spørsmål ang kommunale avgifter på gnr 18/14
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
18/845-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Linn Melbye
Dokbesk:
Samsvarserklæring - tilbygg til bolighus gnr 89/138
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
17/212-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tom Brendmo
Avsender:
Det Kgl. Kulturdepartementet
Dokbesk:
Endringer i tilskuddsordningen for idrettsanlegg og invitasjon til innspillsmøte
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
18/300-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bertil Meland
Mottaker:
Statistisk Sentralbyrå
Dokbesk:
Svar - undersøkelse om godstransport på kysten 2018
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
19/120-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
Kommunalbanken Norge
Dokbesk:
Renteregulering på lån pr. 23.04.19
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
17/863-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Ck Nor Bygg AS
Dokbesk:
Søknad om endring av gitt tillatelse på grunn av endret foretak - oppføring av fritidsbolig gnr 18/23
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
19/313-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Oddvar Indergård
Avsender:
Det Kongelige forsvarsdepartement
Dokbesk:
Markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2019
Datert:
04.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
17/312-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Fylkesmannen i Trøndelag
Dokbesk:
Bekreftelse på gjennomført autorisasjonskurs i plantevern - 26.03.2019
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
19/304-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bertil Meland
Mottaker:
Merkur-programmet
Dokbesk:
Investeringsstøtte til drivstoffanlegg - kommunens uttalelse
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
18/898-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
Statistisk Sentralbyrå
Dokbesk:
Kostra - rapportering 1. kvartal 2019 - åpent for rapportering
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
17/32-86
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv C. Westby
Avsender:
Arne Jørrestol
Dokbesk:
Begrunnelse for revidert planskisse for Jørrestolen gnr 6/2 og 8/1
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
19/71-10
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Mottaker:
Børsa Bygg AS
Dokbesk:
Administrativt vedtak - Stoppordre - Varsel om pålegg om retting og om mulig ileggelse av overtredelsesgebyr - gnr 18/24
Datert:
08.04.2019
Regdato:
08.04.2019
Saksnr:
18/308-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bertil Meland
Mottaker:
Ole-Kristian Meland
Dokbesk:
Tomt på Selvleiret - referat fra møte 04.04.19