Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
09. mai kl. 10:31

Landrø bru stengt 3.-28. juni

Les mer clear

Postliste for 10.01.2019

Datert:
09.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
19/26-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tove Kristin Selbæk
Avsender:
Lensvik IL Håndball
Dokbesk:
Søknad om skjenkebevilling 01.02.19 - Lensvik samfunnshus
Datert:
10.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
18/92-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
KLP Kapitalforvaltning AS
Dokbesk:
Kontoutskrift for KLP-fondene, vpskonto 234201002008 pr. 31.12.2018
Datert:
10.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
18/766-13
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Liz-Karin Kristoffersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Svar vedr. spørsmål om startlån
Datert:
10.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
18/1033-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Aagot Meland
Dokbesk:
Oversendelse av vedlegg til søknad om oppføring av naust gnr 101/1,11
Datert:
10.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
18/921-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv C. Westby
Avsender:
Synnavika Velforening
Dokbesk:
Vedr. søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av bod gnr 10/110
Datert:
10.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
18/994-33
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Fouad Benounis
Avsender:
Coop Orkla Møre SA, avd. Coop Prix Lensvik
Dokbesk:
Vannmåleravlesning gnr 89/17- målepunkt 11
Datert:
09.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
18/65-23
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
Det Kgl kommunal- og moderniseringsdepartement
Dokbesk:
Statsbudsjettet for 2019 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner
Datert:
10.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
16/1248-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Knut T. Bolsø
Mottaker:
Oddvar Inge Størdal
Dokbesk:
Administrativt vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark vintersesongen 2019
Datert:
10.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
18/194-11
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Påstand om manglende oppfølging i barndommen - erstatning
Datert:
10.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
17/1011-5
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Knut T. Bolsø
Mottaker:
Dag Tangvik
Dokbesk:
Administrativt vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark 2019
Datert:
10.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
19/26-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tove Kristin Selbæk
Mottaker:
Lensvik IL Håndball v/Beate Bonvik
Dokbesk:
Melding om administrativt vedtak - Søknad om skjenkebevilling 01.02.19 - Lensvik samfunnshus
Datert:
10.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
18/194-12
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Påstand om manglende oppfølging i barndommen - erstatning
Datert:
10.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
18/808-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Line Raustein
Avsender:
Silje Beate Sollien
Dokbesk:
Signert ansettelsesbrev 100% midlertidig stilling som ergoterapeut 08.01 - 30.09.19
Datert:
10.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
18/194-13
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Oversendelse av brev - Dokumentasjon/erstatning
Datert:
10.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
17/1011-6
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Knut T. Bolsø
Mottaker:
Dag K. Tangvik
Dokbesk:
Administrativt vedtak - Motorferdsel i utmark barmarkssesongen 2019
Datert:
10.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
18/896-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tom Brendmo
Avsender:
Det Kgl. Kulturdepartementet
Dokbesk:
Informasjon angående kjøp av skihytte i Øyangen friluftsområde
Datert:
10.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
18/874-11
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tom Brendmo
Mottaker:
Trøndelag Fylkeskommune
Dokbesk:
Oversendelsesbrev for søknader om spillemidler 2019
Datert:
10.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
19/27-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Line Raustein
Avsender:
Helsedirektoratet
Dokbesk:
Tilbakemelding på innsendt NPRIdent. - Gerica
Datert:
10.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
18/29-23
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Fouad Benounis
Avsender:
Trollheimslab
Dokbesk:
Analyseresultater - Lensvik svømmehall
Datert:
10.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
18/29-24
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Fouad Benounis
Avsender:
Trollheimslab
Dokbesk:
Analyseresultater - Valan renseanlegg
Datert:
10.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
18/29-25
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Fouad Benounis
Avsender:
Trollheimslab
Dokbesk:
Analyseresultater - Hambåra Ytre Agdenes vannverk
Datert:
10.01.2019
Regdato:
10.01.2019
Saksnr:
18/874-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tom Brendmo
Avsender:
Miljødirektoratet
Dokbesk:
Vedr. etablering av skileikanlegg - Øyangen friluftsområde