Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
09. mai kl. 10:31

Landrø bru stengt 3.-28. juni

Les mer clear

Postliste for 11.01.2019

Datert:
10.01.2019
Regdato:
11.01.2019
Saksnr:
19/28-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Line Raustein
Avsender:
Fylkesmannen i Trøndelag
Dokbesk:
Fylkesmannens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunene 2019
Datert:
10.01.2019
Regdato:
11.01.2019
Saksnr:
16/551-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Line Raustein
Avsender:
Fylkesmannen i Trøndelag
Dokbesk:
Informasjon til kommunene i Trøndelag om tilskudd til kompetanse- og innovasjonstilskudd kap. 761.68 rapportering for 2018 og søknad for 2019
Datert:
10.01.2019
Regdato:
11.01.2019
Saksnr:
18/874-11
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tom Brendmo
Mottaker:
Trøndelag Fylkeskommune
Dokbesk:
Oversendelsesbrev for søknader om spillemidler 2019
Datert:
07.01.2019
Regdato:
11.01.2019
Saksnr:
19/29-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon
Datert:
11.01.2019
Regdato:
11.01.2019
Saksnr:
18/194-14
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Eva Sæther
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Bekreftelse på meldt sak - dokumentasjon/erstatning
Datert:
04.01.2019
Regdato:
11.01.2019
Saksnr:
17/491-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Liz-Karin Kristoffersen
Avsender:
Kommunalbanken Norge
Dokbesk:
Opplysninger til bruk vedrørende likningsåret 2018
Datert:
31.12.2018
Regdato:
11.01.2019
Saksnr:
17/491-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Liz-Karin Kristoffersen
Avsender:
KLP, Kommunekreditt AS
Dokbesk:
Årsoppgave 2018
Datert:
11.01.2019
Regdato:
11.01.2019
Saksnr:
18/898-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Fylkesmannen i Trøndelag
Dokbesk:
Oversendelse av hjelpeskjema KOSTRA landbruk for rapporteringsåret 2019 til bruk i kommunene
Datert:
11.01.2019
Regdato:
11.01.2019
Saksnr:
17/1019-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Knut T. Bolsø
Mottaker:
Knut Grostad
Dokbesk:
Administrativt vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark, sesongen 2019
Datert:
11.01.2019
Regdato:
11.01.2019
Saksnr:
17/1014-43
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Marit Sæther Strøm
Mottaker:
Erichsen & Horgen AS
Dokbesk:
Avtale om gjennomføring av uavhengig kontroll brannsikkerhet ny Mølnbukt Barnehage
Datert:
11.01.2019
Regdato:
11.01.2019
Saksnr:
18/867-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Fylkesmannen i Trøndelag
Dokbesk:
Informasjon om SMIL - midler og dreneringssaker
Datert:
11.01.2019
Regdato:
11.01.2019
Saksnr:
18/29-26
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Fouad Benounis
Avsender:
Trollheimslab
Dokbesk:
Analyseresultater - Lensvik svømmehall
Datert:
11.01.2019
Regdato:
11.01.2019
Saksnr:
18/194-15
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Eva Sæther
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Ang meldt sak - dokumentasjon/erstatning
Datert:
11.01.2019
Regdato:
11.01.2019
Saksnr:
18/988-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torill Leinhardt
Avsender:
Anne Marie Martinsen
Dokbesk:
Søknad om barnehageplass i Lensvik Emil Landrø Martinsen
Datert:
11.01.2019
Regdato:
11.01.2019
Saksnr:
19/31-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torill Leinhardt
Avsender:
Anne Marie Martinsen
Dokbesk:
Søknad om barnehageplass i Lensvik Ane Landrø Martinsen
Datert:
11.01.2019
Regdato:
11.01.2019
Saksnr:
18/795-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Aleksander Holtan
Dokbesk:
Endret plassering - oppføring av hytte gnr 13/16
Datert:
11.01.2019
Regdato:
11.01.2019
Saksnr:
18/23-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Knut T. Bolsø
Mottaker:
John Olav Selbekk
Dokbesk:
Administrativt vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark vintersesongen 2019
Datert:
11.01.2019
Regdato:
11.01.2019
Saksnr:
17/760-20
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Mottaker:
Orkdal og Agdenes Lensmannskontor
Dokbesk:
Oversendelse av sakspapirer - Oppføring av tak over sagbruk og lager - Gnr 81/2
Datert:
11.01.2019
Regdato:
11.01.2019
Saksnr:
17/60-83
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
Orkdal kommune
Dokbesk:
Møteinnkalling Arbeidsutvalg Orkland 17.01.2019