Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste for 11.04.2019

Datert:
11.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
17/297-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Fylkesmannen i Trøndelag
Dokbesk:
Retningslinjer for foryngelseskontrollen i 2019
Datert:
11.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
19/318-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
Smiso
Dokbesk:
Årsmelding Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør Trøndelag
Datert:
11.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
19/319-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Adresseliste
Dokbesk:
Søknad om midler for asfaltering i Synnavika.
Datert:
11.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
18/168-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Wenche Singstad
Avsender:
Helsedirektoratet
Dokbesk:
Rapportering av ventetider på sykehjemsplass eller bolig med heldøgns tjeneste
Datert:
11.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
17/330-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Wenche Singstad
Avsender:
Fylkesmannen i Trøndelag
Dokbesk:
Kartlegging av yngre brukere på institusjon
Datert:
11.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
16/662-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siri Jørgensen
Avsender:
Kestutis Sutkus
Dokbesk:
Søknad på stilling som støttekontakt
Datert:
04.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
17/432-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Toril Torvmark, John G. Dahl
Dokbesk:
Søknad om motorferdsel i utmark sesongen 2019
Datert:
08.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
19/85-33
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Anne Marit Tangvik
Avsender:
Larisa Værnes
Dokbesk:
Søknad på sommerjobb i pleie- og omsorg 2019
Datert:
10.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
19/320-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Fouad Benounis
Avsender:
Dagrun Tofte Landrø
Dokbesk:
Søknad om fritak for kommunale avgifter gnr 89/213
Datert:
11.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
17/491-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
Revisjon Midt-Norge SA
Dokbesk:
Revisjonsberetning Agdenes kommune 2018
Datert:
11.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
16/496-107
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Ole Edv. Meland
Mottaker:
Adresseliste
Dokbesk:
Referat fra byggherremøte 38 - Hamnahaugen Helse- og omsorgssenter
Datert:
11.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
19/2-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Eivor Walsøe, Jorunn Walsøe Løkken
Dokbesk:
Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 87/9
Datert:
11.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
19/290-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Norva 24 Vest Miljøservice
Dokbesk:
Korrigering arbeidsvarsling - generelle arbeidsvarslingsplaner for Norva 24
Datert:
11.04.2019
Regdato:
11.04.2019
Saksnr:
19/2-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Treco Eiendom AS
Dokbesk:
Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 9/136