Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste for 13.03.2019

Datert:
06.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
18/832-10
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Mottaker:
John Tøndel
Dokbesk:
Administrativt vedtak - Rekvisisjon av kart og delingsforretning gnr 87/3
Datert:
12.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
18/245-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
Skaun kommune
Dokbesk:
Krav om fordeling av intedreringstilskudd 2019
Datert:
11.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
18/39-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siri Jørgensen
Avsender:
Revisjon Midt Norge IKS
Dokbesk:
Rapport om resultat av kontrollhandlinger vedrørende tilskuddordningen for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i Agdenes kommune 2018
Datert:
12.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
16/724-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Knut T. Bolsø
Avsender:
Miljødirektoratet
Dokbesk:
Utbetaling av utgifter til jegerprøven 2017
Datert:
12.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/246-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Avsender:
Kommuenes Sentralforbund
Dokbesk:
Konflikter i arbeidslivet - forholdsregler ved streik - mellomoppgjøret 2019
Datert:
12.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
17/156-35
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv C. Westby
Avsender:
Fylkesmannen i Trøndelag
Dokbesk:
Ang reguleringsplan - utvidelse av campingplass på Værnes - gnr 19/1
Datert:
12.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
18/91-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bertil Meland
Mottaker:
Statens vegvesen
Dokbesk:
Ang vegliste april 2019 for fylkes- og kommunale veger i Trøndelag
Datert:
12.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/247-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Fouad Benounis
Avsender:
Leif Morten Lauritzen
Dokbesk:
Spørsmål angående vannkvalitet gnr 11/1/30
Datert:
12.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/248-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Line Raustein
Avsender:
Orkdalsregionen
Dokbesk:
Sluttrapport fra samarbeidsprosjekt om regional kreftkoordinator 2012-2018
Datert:
12.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
17/760-27
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Advokat Jon Reidar Aae
Dokbesk:
Vedrørende klage over vedtak i sak FMS 34/18 - krav om dekning av sakskostander etter fvl § 36
Datert:
12.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
18/172-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
Turskytterrennet Snillfjord - Lensvik
Dokbesk:
Søknad om økonomisk støtte til Turskytter-rennet Snillfjord-Lensvik 2019
Datert:
12.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
17/305-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Stian Selnes
Avsender:
Marit Sæther Strøm
Dokbesk:
Søknad om SFO-plass ved Lensvik skole for Oda Sæther Strøm
Datert:
12.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/249-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Stian Selnes
Avsender:
Marit Sæther Strøm
Dokbesk:
Søknad om SFO-plass ved Lensvik skole for Line Sæther Strøm
Datert:
11.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/2-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Sivert sterten Stokke
Dokbesk:
Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 100/10,25,39
Datert:
28.02.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
18/707-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Anne Marit Tangvik
Avsender:
Rima Andriukaitiene
Dokbesk:
Underskrevet ansettelsesbrev midlertidig stilling - hjemmetjenesten 01.03.19-10.03.19
Datert:
28.02.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/204-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Anne Marit Tangvik
Avsender:
Kannachat Seangboon
Dokbesk:
Underskrevet ansettelsesbrev midlertidig stilling - hjemmetjenesten 01.03.19-10.03.19
Datert:
12.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/250-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlend Ysland
Avsender:
Arne Nordgård
Dokbesk:
Søknad om elevpermisjon
Datert:
12.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/251-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlend Ysland
Avsender:
Arne Nordgård
Dokbesk:
Søknad om elevpermisjon
Datert:
12.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/252-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlend Ysland
Avsender:
Arne Nordgård
Dokbesk:
Søknad om elevpermisjon
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
18/297-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Knut T. Bolsø
Avsender:
Fylkesmannen i Trøndelag
Dokbesk:
Veiledende satser for eget skogkulturarbeid 2019
Datert:
04.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/253-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Knut Magnar Brevik
Dokbesk:
Søknad om oppføring av brakkerigg gnr 6/10
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/254-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Line Raustein
Mottaker:
Helfo
Dokbesk:
Avtale om direkte oppgjør Vikarlege 25.02.19-30.04.19
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/254-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Line Raustein
Mottaker:
Helfo
Dokbesk:
Avtale om direkte oppgjør for kommuner LIS1 01.03.19-04.04.19/01.03.19-31.08.19
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/254-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Line Raustein
Avsender:
Helfo
Dokbesk:
Avtale om direkteoppgjør - Foreløpig svar
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/254-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Line Raustein
Avsender:
Helfo
Dokbesk:
Avtale om direkteoppgjør - Foreløpig svar
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
18/42-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torill Leinhardt
Mottaker:
Silje Cathrine Digre
Dokbesk:
Melding om administrativt vedtak - Søknad om endring av barnehageplass i Lensvik Johannes Digre Meland
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/255-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bertil Meland
Mottaker:
Adresseliste
Dokbesk:
Administrativt vedtak - Tildeling av veiadresse - Vernestangen hyttefelt
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
18/169-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torill Leinhardt
Mottaker:
Kine Legar Grønningen
Dokbesk:
Melding om administrativt vedtak - Søknad om endring av barnehageplass i Lensvik Julie Drugli Grønningen
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
16/926-10
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torill Leinhardt
Mottaker:
Marianne Oddan Selnes
Dokbesk:
Melding om administrativt vedtak - Søknad om endring av barnehageplass i Lensvik Johan Selnes
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
16/327-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torill Leinhardt
Mottaker:
Eva Otelie Singstad
Dokbesk:
Melding om administrativt vedtak - Søknad om endring av barnehageplass Alfred Singstad
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/255-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Øyvind Jensen, Gunn Svee
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vernestangen hyttefelt
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/195-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torill Leinhardt
Mottaker:
Arnt Ulkestad
Dokbesk:
Melding om administrativt vedtak - Søknad om barnehageplass i Lensvik Sondre Ulkestad
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/255-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Marit Øien
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vernestangen hyttefelt
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/255-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Gunnar Solberg, Turid Solberg
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vernestangen hyttefelt
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/255-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Nils Gynnild
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vernestangen hyttefelt
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/255-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Ivar Eiken
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vernestangen hyttefelt
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/255-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Per Kristoffersen
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vernestangen hyttefelt
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/155-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torill Leinhardt
Mottaker:
Nerijus Marcinkevicius
Dokbesk:
Melding om administrativt vedtak - Barnehageplass i Lensvik Nermile Marcinkeviciute
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/255-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Eldbjørg Mosdal
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vernestangen hyttefelt
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/255-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Liv Thronæs
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vernestangen hyttefelt
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/31-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torill Leinhardt
Mottaker:
Anne Marie Martinsen
Dokbesk:
Melding om administrativt vedtak - Søknad om barnehageplass i Lensvik Ane Landrø Martinsen
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/78-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torill Leinhardt
Mottaker:
Anna Rigmor Vigrestad
Dokbesk:
Melding om administrativt vedtak - Søknad om barnehageplass i Lensvik Tuva Vigrestad
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/188-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torill Leinhardt
Mottaker:
Beate Bonvik
Dokbesk:
Melding om administrativt vedtak - Søknad om barnehageplass i Lensvik Anton Bonvik
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/255-10
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Anne Lise Sandnes
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vernestangen hyttefelt
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/255-11
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Cecilie Brekke
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vernestangen hyttefelt
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/255-12
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Henny Jessie Sæbø
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vernestangen hyttefelt
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/189-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torill Leinhardt
Mottaker:
Karin Nilsen
Dokbesk:
Melding om administrativt vedtak - Søknad om barnehageplass i Lensvik Vilje Sterten
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/255-13
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Børge Johansen, Magda Johansen
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vernestangen hyttefelt
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/255-14
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Arne Livar Værnes
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vernestangen hyttefelt
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/22-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torill Leinhardt
Mottaker:
Marianne Selbæk
Dokbesk:
Melding om administrativt vedtak - Barnehageplass i Lensvik Isabelle Trondsen
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/256-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bertil Meland
Mottaker:
Adresseliste
Dokbesk:
Administrativt vedtak - Tildeling av veiadresse - Sommerhvile hyttefelt
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/256-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Unni Myhre, Håvard Paulsen
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Sommerhvile hyttefelt
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/256-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Annicken Stuler
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Sommerhvile hyttefelt
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/256-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Karl Petter Askim, Kathrine Elise Askim
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Sommerhvile hyttefelt
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/256-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Arve Grande Hansen
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Sommerhvile hyttefelt
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/256-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Grethe Marie Lie Selven
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Sommerhvile hyttefelt
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/256-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Sølvi Grande Molden
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Sommerhvile hyttefelt
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
18/917-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torill Leinhardt
Mottaker:
Edel Therese Ysland
Dokbesk:
Melding om administrativt vedtak - Barnehageplass i Lensvik Eira Ysland Wærdahl
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/256-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Johanna Sørhaug, Kjell Olav Sørhaug
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Sommerhvile hyttefelt
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/256-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Morten Aass
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Sommerhvile hyttefelt
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
18/679-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torill Leinhardt
Mottaker:
Malin Larsen Sandvik
Dokbesk:
Melding om administrativt vedtak - Barnehageplass i Lensvik - Jacob Sandvik Indergård
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/256-10
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Kristin Amundsen
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Sommerhvile hyttefelt
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/256-11
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Torbjørn Johansen
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Sommerhvile hyttefelt
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/256-12
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Lillian Lyng Bjørndahl, Tor Bjørndahl
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Sommerhvile hyttefelt
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/256-13
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Jørn Aslak Amundsen, Margrethe Solem Amundsen
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Sommerhvile hyttefelt
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/256-14
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Wisbygg AS
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Sommerhvile hyttefelt
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/256-15
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Dag Eirik Nordgård, Hanne Sæle
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Sommerhvile hyttefelt
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/256-16
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Helge Ysland
Dokbesk:
Tildeling av veiadresser - Sommerhvile hyttefelt
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/160-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torill Leinhardt
Mottaker:
Tonje Veronica Feragen
Dokbesk:
Melding om administrativt vedtak - Søknad om barnehageplass i Lensvik Erik Feragen
Datert:
04.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
19/257-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Anne Marit Tangvik
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Unntak fra dialogmøte 2
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
18/846-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Det Kgl kommunal- og moderniseringsdepartement
Dokbesk:
Ikrafttredelse av endringer i plan- og bygningsloven om håndtering av overvann i arealplanleggingen
Datert:
13.03.2019
Regdato:
13.03.2019
Saksnr:
17/312-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Fylkesmannen i Trøndelag
Dokbesk:
Bekreftelse på gjennomført kurs - Tilleggskurs om smågnagere