Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste for 13.05.2019

Datert:
10.05.2019
Regdato:
13.05.2019
Saksnr:
18/275-7
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Liz-Karin Kristoffersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Administrativt vedtak - Startlån
Datert:
10.05.2019
Regdato:
13.05.2019
Saksnr:
19/193-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Liz-Karin Kristoffersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Administrativt vedtak - Søknad om startlån
Datert:
10.05.2019
Regdato:
13.05.2019
Saksnr:
19/208-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Norva 24 Vest Miljøservice
Dokbesk:
Søknad om generell skiltplan
Datert:
10.05.2019
Regdato:
13.05.2019
Saksnr:
19/403-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Avløp og Utemiljø AS
Dokbesk:
Søknad om utslippstillatelse Gnr 95/32
Datert:
11.05.2019
Regdato:
13.05.2019
Saksnr:
19/403-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Avløp og Utemiljø AS
Dokbesk:
Vedlegg til søknad om utslippstillatelse Gnr 95/32
Datert:
12.05.2019
Regdato:
13.05.2019
Saksnr:
17/572-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Fouad Benounis
Avsender:
Sylvia Bjørgan Ysland
Dokbesk:
Spørsmål - klage
Datert:
10.05.2019
Regdato:
13.05.2019
Saksnr:
19/362-9
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad på ledig undervisningsstilling
Datert:
09.05.2019
Regdato:
13.05.2019
Saksnr:
19/79-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Hjørdis Fremstad
Avsender:
Matthias Burginski
Dokbesk:
Svar på vedtak om tildeling av barnehageplass - Mølnbukt barnehage Hanna Burginski
Datert:
13.05.2019
Regdato:
13.05.2019
Saksnr:
16/858-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
Orkla sparebank
Dokbesk:
Prioritetsvikelse
Datert:
13.05.2019
Regdato:
13.05.2019
Saksnr:
19/384-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv C. Westby
Avsender:
Promin AS
Dokbesk:
Omregulering til skiferbrudd - Åremmen - Miljøskifer AS
Datert:
13.05.2019
Regdato:
13.05.2019
Saksnr:
18/458-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Gisle Bakkeli og Hanne Mari Sæther
Dokbesk:
Søknad om utsatt klagefrist - avslag dispensasjonssøknad gnr. 108/2
Datert:
13.05.2019
Regdato:
13.05.2019
Saksnr:
16/1059-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Hjørdis Fremstad
Mottaker:
Adresseliste
Dokbesk:
Referat fra møte i samarbeidsutvalget
Datert:
13.05.2019
Regdato:
13.05.2019
Saksnr:
19/405-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Eva Sæther
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Sakkyndig vurdering
Datert:
13.05.2019
Regdato:
13.05.2019
Saksnr:
17/572-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Fouad Benounis
Mottaker:
Sylvia Bjørgan Ysland
Dokbesk:
SV: Spørsmål - klage
Datert:
13.05.2019
Regdato:
13.05.2019
Saksnr:
19/348-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Nilsen`s Linbakst
Dokbesk:
Aksept
Datert:
13.05.2019
Regdato:
13.05.2019
Saksnr:
19/181-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tove Kristin Selbæk
Mottaker:
Verneombud
Dokbesk:
SV: Serverings- og skjenkebevillinger i Agdenes