Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
09. mai kl. 10:31

Landrø bru stengt 3.-28. juni

Les mer clear

Postliste for 14.03.2019

Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/259-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bertil Meland
Mottaker:
Adresseliste
Dokbesk:
Administrativt vedtak - Tildeling av veiadresse - Heggabakken hyttefelt
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/259-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Einar Martin Olaussen
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Heggabakken hyttefelt
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/259-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Odd Einar Vatn
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Heggabakken hyttefelt
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/259-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
John Magne Storbækken, Storbækken Odd Egil
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Heggabakken hyttefelt
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/259-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Oddvar Klokk
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Heggabakken hyttefelt
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/259-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Karstein Johan Olsen
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Heggabakken hyttefelt
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/259-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Sølvi Anita Halsli, Per Arne Myrvang
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Heggabakken hyttefelt
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/259-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Anita Lise Blomberg Ulseth
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Heggabakken hyttefelt
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/259-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Birgit Steen Winther, Jørn Winther
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Heggabakken hyttefelt
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/259-10
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Inger Johanne Iversen
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Heggabakken hyttefelt
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/259-11
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Anita Markussen, Bjørn Røberg
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Heggabakken hyttefelt
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/259-12
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Trude Selfors
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Heggabakken hyttefelt
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/259-13
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Pål Magnar Dahlø
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Heggabakken hyttefelt
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/259-14
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Helge Ysland
Dokbesk:
Tildeling av veiadresser - Heggabakken hyttefelt
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/261-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bertil Meland
Mottaker:
Adresseliste
Dokbesk:
Administrativt vedtak - Tildeling av veiadresse - Djupvika
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/261-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Runar Kenneth Ulstein
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Djupvika
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
17/775-19
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Line Raustein
Avsender:
Helen Stangeland
Dokbesk:
Signert ansettelsesbrev - Turnuslege fra 01.03.2019 - 31.08.2019
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/261-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Kjerstin Stigum Jorem, Tor-Steinar Jorem
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Djupvika
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/261-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Anne-Margareth Hansen, Frode Hansen
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Djupvika
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/261-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Kirsti Merete Johansen, Frank Myrheim
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Djupvika
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/261-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Ruben Moan Kjølsø
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Djupvika
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/261-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Kirsti Gjerstad
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Djupvika
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/261-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Jannice Gilberg Horrigmoe, Sølve Horrigmoe
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Djupvika
Datert:
13.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
17/60-93
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
Orkdal kommune
Dokbesk:
Møteprotokoll Fellesnemnd Orkland 07.03.2019
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/261-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Hege Jeanette Fledsberg, Øystein Fledsberg
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Djupvika
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/261-10
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Ann Karin Ehlie, Hans Ehlie
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Djupvika
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/261-11
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Ragnar Alan Gaden
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Djupvika
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/261-12
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
John Arve Brevik
Dokbesk:
Tildeling av veiadresser - Djupvika
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
16/1102-24
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
Husbanken
Dokbesk:
Evaluering av investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/262-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bertil Meland
Mottaker:
Adresseliste
Dokbesk:
Administrativt vedtak - Tildeling av veiadresse - Stokkbergneset hyttefelt
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
18/424-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Lars Schjerve
Dokbesk:
Søknad om ferdigattest - terrasse med overbygg - gnr 100/43
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/262-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Trond Selmer Nergaard
Dokbesk:
Tildeling av veiadresser - Stokkbergneset hyttefelt
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/262-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Per Kristian Lesund
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Stokkbergneset hyttefelt
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/106-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Karl Tore Olsen
Dokbesk:
Merknad vedr. oppføring av garasje gnr 95/81
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/262-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Hanne Saltrø Røskaft
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Stokkbergneset hyttefelt
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/262-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Martin Hoem
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Stokkbergneset hyttefelt
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/262-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Kristine Tøndel
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Stokkbergneset hyttefelt
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
18/740-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Mottaker:
Vanja Andrine Maas
Dokbesk:
Melding om administrativt vedtak - Søknad om utdanningsstipend - fagbrev renholdsoperatørfaget
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/262-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Lars Oskar Utne
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Stokkbergneset hyttefelt
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/262-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Per Olav Danielsen, Wenche Danielsen
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Stokkbergneset hyttefelt
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/100-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tove Kristin Selbæk
Mottaker:
Selva Matsenter AS
Dokbesk:
Svar - Bevillingsgebyr 2018
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/262-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Hildegunn Lyngvær Standal
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Stokkbergneset hyttefelt
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/262-10
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Karin Eggen Kojen, Ketil Kojen
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Stokkbergneset hyttefelt
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/262-11
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Gerd Aase Olsvik, Odd Endre Olsvik
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Stokkbergneset hyttefelt
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
18/741-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Mottaker:
Wenche Rødsten
Dokbesk:
Melding om administrativt vedtak - Søknad om utdanningsstipend - fagbrev renholdsoperatørfaget
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/100-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tove Kristin Selbæk
Mottaker:
Coop Orkla Møre avd. 20 Mølnbukt
Dokbesk:
Svar - Bevillingsgebyr 2018
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/262-12
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Elfrid Johanne Øvervik Blokkum, Karl Gerhard Blokkum
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Stokkbergneset hyttefelt
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/262-13
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Kari Marie Sæther, Ola Dalsegg Sæther
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Stokkbergneset hyttefelt
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/133-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Mottaker:
Monica Lorentzen
Dokbesk:
Melding om administrativt vedtak - Søknad om utdanningsstipend - fagbrev renholdsoperatørfaget
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/100-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tove Kristin Selbæk
Mottaker:
Roma pizza og grill Ackay
Dokbesk:
Svar - Bevillingsgebyr 2018
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/262-14
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Roger Holmgren
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Stokkbergneset hyttefelt
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/263-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bertil Meland
Mottaker:
Adresseliste
Dokbesk:
Administrativt vedtak - Tildeling av veiadresse - Svartvatnet
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/263-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Jan Ivar Volden
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Svartvatnet
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/263-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Håkon Handberg
Dokbesk:
Tildeling av veiadresser - Svartvatnet
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
18/310-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Miljødirektoratet
Dokbesk:
Utbtaling av tilskudd - nettverk for lavutslipp i Trøndelag
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/263-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Brita Lystad
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Svartvatnet
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/263-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Brit Hokstad Meier, Ove Meier
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Svartvatnet
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/263-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Torill Fremstad Bendiksen, Kristian Bendiksen
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Svartvatnet
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/263-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Kine Legar Grønningen
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Svartvatnet
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/263-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Arvid Handberg
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Svartvatnet
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/264-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bertil Meland
Mottaker:
Adresseliste
Dokbesk:
Administrativt vedtak - Tildeling av veiadresse - Faboliveien
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
16/496-105
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Ole Edv. Meland
Mottaker:
Adresseliste
Dokbesk:
Referat fra byggherremøte 36 - Hamnahaugen Helse- og omsorgssenter
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/264-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Trond Selmer Nergaard
Dokbesk:
Tildeling av veiadresser - Faboliveien
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/264-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Eiliv Grostad
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Faboliveien
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/264-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Jomar Grostad
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Faboliveien
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/264-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Eilert Meland
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Faboliveien
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/264-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Kristoffer Nygård
Dokbesk:
Tildeling av veiadresser - Faboliveien
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/264-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Mona Kvaale, Jan Arild Sletvold
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Faboliveien
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/264-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Gaute Solemslie, Kirsti Solemslie
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Faboliveien
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/264-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Toril Torvmark
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Faboliveien
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/264-10
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Erland Indergård
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Faboliveien
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/264-11
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Håvard Danielsen, Janicke Hoel
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Faboliveien
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/264-12
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Gunnar Rikard Ingdal
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Faboliveien
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/264-13
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Trond Selmer Nergaard
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Faboliveien
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/264-14
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Kristoffer Nygård
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Faboliveien
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/247-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Fouad Benounis
Mottaker:
Leif Morten Lauritzen
Dokbesk:
Svar på spørsmål angående vannkvalitet gnr 11/1/30
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/151-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Fouad Benounis
Mottaker:
Daniel Fosstvedt
Dokbesk:
Svar - klage på vanntrykket i Vollahaugen 118
Datert:
13.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/265-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad om permisjon
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/266-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bertil Meland
Mottaker:
Adresseliste
Dokbesk:
Administrativt vedtak - Tildeling av veiadresse - Tennelsmarka
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/266-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Torstein Tøndel
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Tennelsmarka
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/266-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Elisabeth Jørgensen Tøndel, Magne Tøndel
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Tennelsmarka
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/266-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Britt Solemsløkk Helgemo, Ann Karin Solemsløkk Kvernstad
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Tennelsmarka
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/266-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Nils Petter Tøndel
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Tennelsmarka
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/267-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bertil Meland
Mottaker:
Adresseliste
Dokbesk:
Administrativt vedtak - Tildeling av veiadresse - Valveien
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/267-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Karsten Olav Selnes
Dokbesk:
Tildeling av veiadresser - Valveien
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/267-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
John Einar Ysland
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Valveien
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/267-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Arve Idar Bjørnstad
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Valveien
Datert:
14.03.2019
Regdato:
14.03.2019
Saksnr:
19/26-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tove Kristin Selbæk
Avsender:
Lensvik Blandakor
Dokbesk:
Søknad om skjenkebevilling 13.04.19