Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
09. mai kl. 10:31

Landrø bru stengt 3.-28. juni

Les mer clear

Postliste for 15.01.2019

Datert:
10.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
18/874-11
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tom Brendmo
Mottaker:
Trøndelag Fylkeskommune
Dokbesk:
Oversendelsesbrev for søknader om spillemidler 2019
Datert:
14.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/12-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Agdenes kommune
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Mølnhaugan
Datert:
14.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/37-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Avsender:
Marit Jørgensen
Dokbesk:
Oppsigelse av stilling ved Agdenes sykehjem
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/38-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
18/1010-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlend Ysland
Mottaker:
Stig Runar Størdal
Dokbesk:
Melding om enkeltvedtak Elev permisjon - Søknad om permisjon fra skolen
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/39-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Fylkesmannen i Trøndelag
Dokbesk:
Løkhaug friluftslivsområde - søknad om forlengelse av avtale om skjøtsel av lauvskog
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/36-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Astrid Indergård Meland
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Innergårdsveien
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/36-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Anders Indergård
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Innergårdsveien
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
18/921-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv C. Westby
Avsender:
Line Wigdahl Raustein
Dokbesk:
Oversendelse av søknad og tegning - oppføring av bod gnr 10/109
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/36-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Bjarne Jørgen Indergård
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Innergårdsveien
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/36-10
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Ingvald Arne Lein
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Innergårdsveien
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/36-11
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Nina Indergård
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Innergårdsveien
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/36-12
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Helge Magnar Bjørnstad
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Innergårdsveien
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/36-13
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Astrid Indergård
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Innergårdsveien
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
17/20-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tom Brendmo
Avsender:
Fylkesmannen i Trøndelag
Dokbesk:
Godkjenning av forvaltningsplan for statlig sikra friluftsområder - Agdenes kommune 2019
Datert:
09.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/40-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
Kommunalbanken Norge
Dokbesk:
Retur av gjeldsbrev med lånenummer 20030498 - innløst lån
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/41-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bertil Meland
Mottaker:
Adresseliste
Dokbesk:
Administrativt vedtak - Tildeling av veiadresse - Vollahaugen
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
16/724-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Knut T. Bolsø
Avsender:
Miljødirektoratet
Dokbesk:
Informasjon om refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven for 2018
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/41-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Sverre Dypvik
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vollahaugen
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/41-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Elisabeth Volden, Odd Arild Volden
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vollahaugen
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/41-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Melvin Bjørnstad
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vollahaugen
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/41-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Monica Lorentzen
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vollahaugen
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/41-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Arne Clifford Arnes, Marthe Schjerve Ysland
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vollahaugen
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/41-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Jan Magnar Bäcklund
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vollahaugen
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/41-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Kjell Ødegård
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vollahaugen
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/41-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Laila Skaaren
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vollahaugen
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/41-10
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Sigurd Arnljot Sæther
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vollahaugen
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/41-11
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Sofie Theman-Tolonen
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vollahaugen
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/15-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad på deltidsstilling som brannkonstabel
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/41-12
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Conny Marie Tangvik
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vollahaugen
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/41-13
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Jogeir Tangvik
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vollahaugen
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/41-14
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Aud Fremstad
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vollahaugen
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/41-15
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Dagrunn Mæhlen
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vollahaugen
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/41-16
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Silje Leknes
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vollahaugen
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/41-17
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Anne Marit Guttelvik Meland, Ingrid Marie Guttelvik Meland
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vollahaugen
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/41-18
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Mona Selbæk, Øystein Selbæk
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vollahaugen
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/41-19
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Vegard Storås, Kari Johanne Ulkestad
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vollahaugen
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/41-20
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
John Olav Hovsbakken, Vanja Andrine Maas
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vollahaugen
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/41-21
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
May Liss Selbæk
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vollahaugen
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/41-22
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Øystein Selbæk
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vollahaugen
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/41-23
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Anne Sødal Aadland, Lars Birger Aadland
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vollahaugen
Datert:
07.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
18/921-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv C. Westby
Avsender:
Line Wigdahl Raustein
Dokbesk:
Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av bod gnr 10/109
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/41-24
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Rima Andriukaitiene, Audrius Andriukaitis
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vollahaugen
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/41-25
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Marwell Åsmul
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vollahaugen
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/41-26
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
John Egil Mathisen
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vollahaugen
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/41-27
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Malin Odelia Arnes
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vollahaugen
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/41-28
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Svein Sterten
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vollahaugen
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/41-29
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Agdenes kommune, Marit Johanne Selbæk
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vollahaugen
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/41-30
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Kjell Inge Selbekk
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vollahaugen
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/12-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Agdenes kommune
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vollahaugen
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/41-31
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Ivar Arnfinn Ervik
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vollahaugen
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/41-32
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Vegard Martinsen, Mari Helene Bækkedal
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vollahaugen
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
17/32-84
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv C. Westby
Avsender:
Fylkesmannen i Trøndelag
Dokbesk:
Vurdering vedr. forslag til endringer av reguleringsplan for Jørrestolen gnr 6/2 og 8/1
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
19/41-33
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Ola Melbye
Dokbesk:
Tildeling av veiadresse - Vollahaugen
Datert:
15.01.2019
Regdato:
15.01.2019
Saksnr:
18/101-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Eva Sæther
Avsender:
Det Kgl. Kulturdepartementet
Dokbesk:
Vedr. rapportering av eventuelle etableringer og nedleggelser av frivilligsentraler