Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste for 15.05.2019

Datert:
10.05.2019
Regdato:
15.05.2019
Saksnr:
19/413-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Odd Marvin Fladseth
Dokbesk:
Søknad om rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr 24/1
Datert:
14.05.2019
Regdato:
15.05.2019
Saksnr:
19/414-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Magne Landrø
Dokbesk:
Søknad om oppføring av driftsbygning gnr 103/22
Datert:
14.05.2019
Regdato:
15.05.2019
Saksnr:
17/491-30
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Liz-Karin Kristoffersen
Avsender:
Revisjon Midt-Norge SA
Dokbesk:
Tilbakemelding etter gjennomført årsrevisjon 2018
Datert:
15.05.2019
Regdato:
15.05.2019
Saksnr:
19/44-13
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Svein Hegg
Dokbesk:
Svar - Anmodning om innsyn i sak 18/218-12 - drosjeløyve
Datert:
15.05.2019
Regdato:
15.05.2019
Saksnr:
19/408-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlend Ysland
Mottaker:
Silje Leknes
Dokbesk:
Melding om enkeltvedtak Elev permisjon - Søknad om elevpermisjon
Datert:
15.05.2019
Regdato:
15.05.2019
Saksnr:
18/604-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Miljødirektoratet
Dokbesk:
Pålegg om å teste hjortevilt for skrantesjuke ifb. jakt 2019
Datert:
15.05.2019
Regdato:
15.05.2019
Saksnr:
19/415-1
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Sofie Theman Tolonen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Midlertidig stans i introduksjonsprogram
Datert:
15.05.2019
Regdato:
15.05.2019
Saksnr:
16/858-5
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Mottaker:
Orkla sparebank
Dokbesk:
Svar - Prioritetsvikelse etableringstilskudd
Datert:
15.05.2019
Regdato:
15.05.2019
Saksnr:
19/389-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Line Raustein
Mottaker:
Anne Stine Glattre Singstad
Dokbesk:
Svar - Søknad om sommerjobb ved Agdenes legekontor
Datert:
15.05.2019
Regdato:
15.05.2019
Saksnr:
19/417-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Liz-Karin Kristoffersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Forepørsel om godkjenning ved økning av panteobligasjon
Datert:
15.05.2019
Regdato:
15.05.2019
Saksnr:
17/219-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bertil Meland
Mottaker:
Fylkesmannen i Trøndelag
Dokbesk:
Spesielle miljøtiltak i jordbruket - delutbetaling av tilskudd gnr 92/11
Datert:
15.05.2019
Regdato:
15.05.2019
Saksnr:
19/383-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Siv C. Westby
Mottaker:
Eli Birgitte Singstad
Dokbesk:
Administrativt vedtak - Søknad om oppføring av tilbygg til løsdriftsfjøs gnr 92/5