Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste for 20.05.2019

Datert:
09.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
19/241-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Mottaker:
Ann Synnøve Oddli, Willy Sundli
Dokbesk:
Administrativt vedtak - Avslag på søknad om oppføring av tilbygg til hytte gnr 15/21
Datert:
20.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
18/373-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tom Brendmo
Avsender:
Det Kgl. Kulturdepartementet
Dokbesk:
Tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer for 2019
Datert:
16.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
19/195-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torill Leinhardt
Avsender:
Arnt Ulkestad
Dokbesk:
Tar imot barnehageplass i Lensvik Sondre Ulkestad
Datert:
20.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
19/420-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Torbjørg Ness, Karl Tore Olsen
Dokbesk:
Søknad om bruksendring gnr 95/81
Datert:
20.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
19/390-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Gaute Solemslie, Kirsti Solemslie, Randi Ottosen Johnsen, Inger Lise og Geir Håvar Ingdal
Dokbesk:
Oversendelse av matrikkelbrev - grenseoppgang gnr 81/50
Datert:
20.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
18/65-27
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
Fylkesmannen i Trøndelag
Dokbesk:
Diverse orienteringer om skjønnsmidler - kommende søknadsfrister og innspill og prosess om fellestiltak
Datert:
20.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
19/421-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Statistisk Sentralbyrå
Dokbesk:
Rapportering av fallvilt for jaktåret 2018/2019
Datert:
18.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
18/275-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Liz-Karin Kristoffersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Underskrevet avtale om startlån
Datert:
20.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
19/416-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Ingrid Alise Grostad
Dokbesk:
Forfall i stemmestyret for Lensvik/Ingdal stemmekrets Kommune- og fylkestingsvalg 2019
Datert:
20.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
19/416-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Bjørn Atle Ebbesen
Dokbesk:
Forfall i stemmestyret for Ytre Agdenes stemmekrets Kommune- og fylkestingsvalg 2019
Datert:
20.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
19/416-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Else Marri Østgård
Dokbesk:
Forfall i stemmestyret for Ytre Agdenes stemmekrets Kommune- og fylkestingsvalg 2019
Datert:
20.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
19/44-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Avsender:
Svein Hegg
Dokbesk:
Anmodning om innsyn i sak 19/419 - oppføring av kaianlegg
Datert:
20.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
18/981-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Allsidig Arkitekt AS
Dokbesk:
Vedlegg til søknad om riving og nybygg på gnr 101/21
Datert:
20.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
19/423-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad på stilling som messinglærer/korpsdirigent - 40% stilling
Datert:
20.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
17/595-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Breiband AS
Dokbesk:
Søknad om ferdigattest for oppføring av bredbåndsmast - Grønningen gnr 109/5
Datert:
20.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
17/593-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Breiband AS
Dokbesk:
Søknad om ferdigattest for oppføring av bredbåndsmast - Nonshaugen gnr 94/1
Datert:
20.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
17/596-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Breiband AS
Dokbesk:
Søknad om ferdigattest for oppføring av bredbåndsmast - Ingdalen gnr 81/3
Datert:
20.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
17/594-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Breiband AS
Dokbesk:
Søknad om ferdigattest for oppføring av bredbåndsmast - Singstad gnr 103/12
Datert:
20.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
17/1015-27
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Marit Sæther Strøm
Mottaker:
Adresseliste
Dokbesk:
Referat fra anbudsåpning - teknisk rådgivningsgruppe
Datert:
20.05.2019
Regdato:
20.05.2019
Saksnr:
19/87-9
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
Vedtak til søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom