Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste for 21.03.2019

Datert:
21.03.2019
Regdato:
21.03.2019
Saksnr:
19/278-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon
Datert:
20.03.2019
Regdato:
21.03.2019
Saksnr:
18/917-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torill Leinhardt
Avsender:
Edel Therese Ysland
Dokbesk:
Tar imot barnehageplass i Lensvik - Eira Ysland Wærdahl
Datert:
21.03.2019
Regdato:
21.03.2019
Saksnr:
19/226-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Line Raustein
Avsender:
Helsedirektoratet
Dokbesk:
Informasjon om kompetanseportal for leger i spesialisering
Datert:
15.03.2019
Regdato:
21.03.2019
Saksnr:
18/245-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
IMDI
Dokbesk:
1. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for år 2019
Datert:
19.03.2019
Regdato:
21.03.2019
Saksnr:
16/121-15
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Laila Bjørgan Åsmul
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Postforkynning med mottakskvittering
Datert:
19.03.2019
Regdato:
21.03.2019
Saksnr:
16/182-38
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Sør-Trøndelag Jordskifterett
Dokbesk:
Orientering om tinglysing 1600-2015-0078 Selvleiret
Datert:
21.03.2019
Regdato:
21.03.2019
Saksnr:
17/1015-25
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Marit Sæther Strøm
Avsender:
Arkitektene Vis-a-vis AS
Dokbesk:
Signert kontrakt - utarbeidelse av skisse for nye Lensvik skole
Datert:
21.03.2019
Regdato:
21.03.2019
Saksnr:
19/2-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Bjørn Nygård
Dokbesk:
Egenerklæring om konsesjonsfrihet 81/88
Datert:
15.03.2019
Regdato:
21.03.2019
Saksnr:
18/382-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Avsender:
Olga Castro Alstad
Dokbesk:
Underskrevet ansettelsesbrev - midlertidig stilling som barnehagelærer
Datert:
15.03.2019
Regdato:
21.03.2019
Saksnr:
19/13-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Hjørdis Fremstad
Avsender:
Line Åsmul Selven
Dokbesk:
Underskrevet ansettelsesbrev - midlertidig stilling som ped.leder/spes.ped
Datert:
21.03.2019
Regdato:
21.03.2019
Saksnr:
16/1102-25
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
Husbanken
Dokbesk:
Questback kvittering -> Husbanken: Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem
Datert:
21.03.2019
Regdato:
21.03.2019
Saksnr:
17/60-95
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
Orkdal kommune
Dokbesk:
Møteprotokoll Arbeidsutvalg Orkland 21.03.19