Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
09. mai kl. 10:31

Landrø bru stengt 3.-28. juni

Les mer clear

Postliste for 21.05.2019

Datert:
19.03.2019
Regdato:
21.05.2019
Saksnr:
17/1015-24
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Marit Sæther Strøm
Mottaker:
Asplan Viak AS
Dokbesk:
Administrativt vedtak - Prosjektering ny Lensvik skole
Datert:
06.05.2019
Regdato:
21.05.2019
Saksnr:
19/197-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Siv C. Westby
Mottaker:
Adresseliste
Dokbesk:
Forslag til endring av reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan for Vernes, Slettvik og Gravvik
Datert:
21.05.2019
Regdato:
21.05.2019
Saksnr:
19/232-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bertil Meland
Mottaker:
Fylkesmannen i Trøndelag
Dokbesk:
Tilbakemelding på rapport etter forvaltningskontroll på landbruksområdet 2019
Datert:
20.05.2019
Regdato:
21.05.2019
Saksnr:
18/233-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Eva Sæther
Avsender:
Bufetat
Dokbesk:
Tolkningsuttalelse - Innholdet i bistandsplikten, barnevernloven § 2-3 annet ledd bokstav a
Datert:
21.05.2019
Regdato:
21.05.2019
Saksnr:
19/44-15
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Svein Hegg
Dokbesk:
Svar - Anmodning om innsyn i sak 19/419 - oppføring av kaianlegg
Datert:
21.05.2019
Regdato:
21.05.2019
Saksnr:
19/71-20
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Mottaker:
Fylkesmannen i Trøndelag
Dokbesk:
Oversendelse av klage til Fylkesmannen i Trøndelag vedrørende vedtak om byggestopp for oppføring av fritidsbolig gnr 18/24
Datert:
21.05.2019
Regdato:
21.05.2019
Saksnr:
17/60-102
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
Orkdal kommune
Dokbesk:
Møteinnkalling Partssammensatt utvalg og Arbeidsutvalg Orkland 23.05.2019
Datert:
21.05.2019
Regdato:
21.05.2019
Saksnr:
18/84-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
TrønderEnergi NETT as
Dokbesk:
Signert protokoll fra Generalforsamling og Eiermøte i TrønderEnergi AS 13.05.19
Datert:
21.05.2019
Regdato:
21.05.2019
Saksnr:
19/403-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Miljødirektoratet
Dokbesk:
Tillatelse på vilkår til tinglysing av rettighet i Øyangen friluftsområde i Agdenes kommune Utslippstillatelse på gnr 95/32
Datert:
21.05.2019
Regdato:
21.05.2019
Saksnr:
17/1015-28
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Marit Sæther Strøm
Mottaker:
Erichsen & Horgen AS, Cowi AS, Sweco Norge AS, ÅF Engineering AS
Dokbesk:
Administrativt vedtak - Kontrahering av teknisk rådgivningsgruppe
Datert:
21.05.2019
Regdato:
21.05.2019
Saksnr:
19/424-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Multiconsult
Dokbesk:
Anmodning om forhåndskonferanse - støytiltak gnr 11/5